Socialdemokratiet har netop fremlagt deres første store valgoplæg. Oplægget omhandler en strammere udlændingepolitik, der blandt andet indbefatter oprettelsen af et nyt modtagecenter i et tredje land og et stop for asyl i Danmark.

Det er et meget interessant oplæg Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har fremlagt. Der er mange mere eller mindre kontroversielle udmeldelser, der kommer bag på mange – også hendes egne partifæller.

På de sociale medier bliver oplægget også modtaget med forskellige reaktioner. Jeg har set flere partifæller skrive ting som ‘Hvis det er det her hun vil, må hun hænge sine egne plakater op’. Men der er også positive kommentarer med på vejen til Mette Frederiksen.

Retfærdig og realistisk

Titlen på det nye oplæg indrammer langt hen af vejen de bevæggrunde der ligger bag. Man vil lave et opgør med de eksisterende procedurer, for at blive mere realistiske, og forsøge at gøre det mere retfærdigt.

Retfærdighed har altid været en dagsorden for Socialdemokratiet. De fleste har hørt parolen med ‘at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs’, der er en af grundstenene i deres retfærdighedsbegreb.

Som parti der kandiderer til en post som statsminister, er det vigtigt at være realister. Det er let at være idealist – det kræver ikke det store at fremsætte en ideel verden. Realist derimod kan man næsten kun få tæsk for. Men det er en nødvendighed at være realistiske, ellers ender man som endnu en ‘løftebrudsregering’.

Nyt oplæg indeholder modtagelse af kvoteflygtninge

Det er ikke mange måneder siden, at Socialdemokratiet sidst var i stor modvind internt. Man sagde stop til modtagelse af kvoteflygtninge, og dermed stop til en international forpligtelse.

Med oplægget forsøger man at få de spontane asylansøgere væk fra Danmark, og dermed åbner man muligheden for at modtage kvoteflygtninge. Man vil altså udnytte de ressourcer man sparer ved at fjerne spontane asylsager til at modtage kvoteflygtninge – og leve op til de forpligtelser Danmark har indgået internationalt.

Det er også en måde at leve op til ‘retfærdighed’. At alle lande i de internationale aftaler lever op til deres andel, at man yder det man skal. Kvoteflygtningene er fordelt efter den socialdemokratiske grundsten, man vil derfor lade andre lande i stikken hvis man ikke tog ansvar.

Der skal være et loft for antallet af ikke-vestlige ansøgere af asyl

Tidligere har Dansk Folkeparti været ude med fuldstændige stop for asyl – eller at der som minimum fastsættes et loft. Nu er det Socialdemokratiets tur til at tage loftet videre. I oplægget er der lagt op til, at Folketinget hvert år skal bestemme hvor mange ikke-vestlige asylansøgere Danmark kan rumme.

Denne del af oplægget hører under ‘realistisk’. Det har for mange længe været klart, at Danmark ikke kan rumme de store mængder asylansøgere. Det har fået Socialdemokratiet til at handle. De mener, at vi skal yde en god integration til de der kommer til landet – og at det altså kun sker hvis vi har fuld kontrol over mængderne.

Asylansøgere skal sendes til tredje land

Måden man vil have kontrol med antallet og frigøre ressourcerne til kvoteflygtningene er, at oprette et dansk drevet modtagecenter i et Nordafrikansk land.

Her vil man sende alle spontane asylansøgere, der kommer til den danske grænse og søger asyl, til.

Det er dog ikke en billig løsning. Hvis man skal have et Nordafrikansk land til at tage imod alle de flygtninge der ellers havde været i Europa, så koster det penge. Landet skal kunne se en god økonomi – ellers vil det være naturligt at takke nej. Hvor Socialdemokratiet vil finde de mange penge der skal til, vides endnu ikke.

Mette Frederiksen har i en video på Facebook forsøgt at forklare om et par af bevæggrundene bag oplægget. Du kan se videoen her.