Der er tegn på en lysere fremtid i de særligt udsatte boligområder, hvor årets liste både viser et lille fald i antallet af boligområder og positive takter generelt i forhold til beskæftigelse og indkomst.

Antallet af særligt udsatte boligområder er pr 1. december 2014 faldet med 2 områder, så der nu er 31 områder mod 33 områder på den foregående liste fra 1. februar 2014. De 31 boligområder på listen har i alt 68.000 beboere.

I Fredericia er både Korskærparken og Sønderparken på den nye liste.

”Det er en rigtig god nyhed, at det nu ser ud til, at vi har knækket kurven. Regeringen har gjort en massiv indsats for at skabe gode boliger, tryghed og fællesskab i de udsatte boligområder, og den indsats ser nu ud til at virke,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Faldet i antallet af områder på listen skyldes en positiv udvikling i antallet af dømte, men der kan også spores en positiv udvikling helt generelt i de udsatte boligområder i forhold til beskæftigelse og indkomst.

”Selv små forbedringer i antallet af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet gør en forskel. Det er det allervigtigste for et boligområde, at så mange af beboerne som muligt har noget meningsfyldt at stå op til om morgenen. Det gælder især de unge, og derfor vil vi også fortsat have fokus på praktikpladser, når vi renoverer boligområderne, ” siger Carsten Hansen.

Fakta: Særligt udsatte boligområder

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen.
De 5 kriterier er:

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år)

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Se listen her: http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/liste_over_saerligt_udsatte_boligomraader_1._dec._2014_1.pdf