Inden længe begynder Fredericia Byråds arbejde igen, og det første der skal snakkes om er budgettet for næste år. Med det følger et stort arbejde, og her håber gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen, at byrådet kan findes fælles fodslag.

Sommerferien lakker mod enden, og det gør den også for de lokale politikere i Fredericia. Arbejdet begynder igen om lidt, og Søren Larsen var ikke i tvivl om, hvad opstarten kommer til at handle om: Budget2020.

“Det første vi går i gang med, ikke kun i Socialdemokratiet, men i hele byrådet, det er budgettet. Vi skal have lavet et drifts- og ikke mindst et anlægsbudget. Børn, unge, ældre og kernevelfærd”, siger Søren Larsen og fortsætter:

“Vi håber, at vi selvom vi har set de borgerlige gå sammen om en ønskeseddel, der er ufinansieret, så håber vi ikke at det er et tegn på blokpolitikkens genindførsel i Fredericia, for det er vigtigt for os med det brede samarbejde”.

“Det er det bedste for Fredericia, det er på den måde, at alles stemmer bliver hørt, og det ikke er et snævert flertal der skal bestemme. Vi håber de borgerlige partier vil følge tanken med det brede samarbejde”, lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand.

“Man skal forsøge at rumme flest mulige synspunkter og få dem med i et fælles budget. Det er det samme vi gjorde ved konstitueringen, vi viser at vi gerne vil det brede samarbejde og rumme så mange som muligt”, forklarer Larsen og fortsætter:

“Man skal være opmærksomme på at, på trods af ønskelisten uden penge, så skal der være en økonomisk ansvarlighed, hvor man viser hvor pengene skal komme fra. Alle partier skal være ansvarlige, både med ønsker og hvordan de skal betales. Alle vil gerne være julemænd, men vi skal have ansvarligt økonomisk samarbejdet”.

“Der er endnu ikke kommet en ny aftale mellem Regeringen og KL, og den aftale sætter rammerne for vores bevægelsesfrihed. Det bliver et mere hektisk forløb, og så vidt som jeg har forstået har vi stadig deadline i starten af oktober. Så længe kommuneaftalen ikke er på plads, så kender vi ikke rammerne, så vi har meget kort tid til at lave arbejdet, når vi endelig får en ramme, så har vi travlt med at fylde den ud”, slutter Søren Larsen.

https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/afdelinger/fredericia