En aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen har ladet vente på sig, og det har givet en ny budgetproces, en proces der har udskudt budgetforhandlingerne. Socialdemokraternes gruppeformand, Søren Larsen, glæder sig til forhandlingerne, der for ham handler om ansvarlighed.

Normalt på denne tid er budget-snakken her, der og alle vegne. I år er en undtagelse, for de økonomiske rammer for Fredericia Kommune er, ligesom resten af landets kommuner, først lige landet – og det giver travlhed i forvaltningen.

Normalt er det sådan, at forvaltningen fremsender et udkast til Borgmesteren, der så retter det til, så det følger en politisk dagsorden. Dette led er sprunget over, for i år er det forvaltningens forslag der danner grundlaget for de forhandlinger, der er skemalagt til at forløbe i efterårsferien.

“Vi har først lige fået en aftale mellem KL og Regeringen, så det er først nu vi kan begynde at udregne de rammer der ligger for Fredericia. Det er en meget atypisk situation, men vi tager det med oprejst pande, og tager arbejdshandskerne på i den kommende tid”, siger Gruppeformand for Socialdemokratiet i Fredericia Byråd, Søren Larsen, til Fredericia AVISEN.

“Vi har bedt forvaltningen om at lave førstebehandlingsbudgettet helt nøgternt, det arbejder de på højtryk med i øjeblikket. Det er en anden måde at gøre det på denne gang. Tidspresset har gjort, at det kunne være en god måde at gøre det på, og det har samtlige partier nikket til. Så nu afventer vi udspillet fra forvaltningen, inden vi kan begynde at forhandle politisk”, fortsætter Søren Larsen.

Hvad vil I fokusere på når der skal lægges et budget?

“Først og fremmest håbede vi på, at der i den nye aftale ville være et løft af velfærdsområderne, og der er der heldigvis. Det virker til, at den socialdemokratiske regering har lyttet til deres partifæller uden i den kommunale verden”, svarer Søren og fortsætter:

“For os handler det meget om at sikre vores velfærdsområder. Vi skal sikre en god balance i områderne, og forhåbentlig kan vi også forbedre flere af områderne”.

Kan du komme nærmere ind på hvilke velfærdsområder det drejer sig om?

“Vi har et meget skarpt fokus på folkeskolen i øjeblikket. Men vi er også meget fokuseret på at social- og beskæftigelsesområdet skal i balance. Vi er meget fokuseret på vores ældreområde, der skal være i balance, så vi kan sikre kvaliteten. Så det er stort set hele vejen rundt, at vi skal sikre en god balance”, svarer Søren Larsen.

Tidligere har der været store økonomiske udfordringer på blandt andet ældreområdet og social- og beskæftigelsesudvalget. Dette har givet stof til eftertanke, men det kan være marginaler der betyder meget store økonomiske udsving, forklarer Søren Larsen.

“Vi har haft en snak om, hvor positiv man skal være i vurderingerne af de tal der foreligger, for det er helt rigtigt, at vi har set store udfordringer tidligere. Men samtidig er vi også der, hvor de tal der arbejdes ud fra er helt nøgterne, så vi må regne med dem”, siger Søren og fortsætter:

“Det er jo også sådan, at ganske få borgeres situation skal ændres bare lidt før vi ender med at overskride budgettet. Eksempelvis er der på social- og beskæftigelsesområdet et udsving på en million kroner hvis blot én borger skal på et botilbud. Det er ting vi skal betale for, for borgernes skyld. Men det gør det en kende sværere at lægge et budget”.

Ved sidste budget var der indlagt en buffer, altså en økonomisk pulje der kunne dække sådanne uforudsete udgifter. Er det med i planerne igen?

“Det er altid rart at have en pude, der kan hjælpe os. Men helt ærligt, så kan jeg ikke sige så meget konkret om indholdet i budgettet endnu, fordi de store rammer ikke er færdigregnet. Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan finde plads til en sikkerhedspulje, for den havde vi behov for i det seneste år”, slutter Søren Larsen.

https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-razz-middelfart/foredrag-morten-spiegelhauer-bag-om-operation-x-cafe-razz/1763579550454511/