I forbindelse med Budget2021 har Socialdemokratiet lavet et forslag om, at lydforholdene i Byrådssalen skal forbedres for tilhørerne. Det oplyser Anette Hyre-Jensen fra Demokrati- og Borgerudvalget til AVISEN.

I alt vil det komme til at koste i  omegnen af 250.000 kroner de forslag, som Anette Hyre-Jensen har udformet. 

»Vores mikrofoner vi taler i, er ikke tydelige nok for de tilhører som sidder på stolerækkerne. Det samme gør sig gældende for os der sidder i byrådet, når vi har besøg og får fremlagt rapporter, analyser m.v. af fagpersoner – så har vi brug for, at der er god lyd til os fra dem der taler,« siger Anette Hyre-Jensen og fortsætter:

»Forslaget indeholder også, at der arbejdes på bedre muligheder for at transmittere byrådsmøder. Arbejdet forankres i Demokrati og Borgerudvalget, hvor jeg selv sidder som næstformand. Jeg har kigget meget til hvad de gør i andre kommuner. Der er mulighed for, at man kunne anvende Kommune-tv eller i fællesskab med mine kollegaer i Demokrati- og Borgerudvalget finde den bedste løsning for netop vores kommune.«

»Jeg ønsker, at man indgår en aftale, hvor borgere, medarbejdere, journalister og andre interesserede kan følge direkte med i kommunalbestyrelsens byrådsmøde. Det vil komme især borgerne ude i landsbyerne til stor gavn, idet de kan sidde hjemme og følge med uden at skulle køre helt ind til byen. De kunne sætte sig i det lokale forsamlingshus eller i haller for at følge med. Man behøver ikke haste hjem fra arbejde for at deltage, men kan stille og rolig sidde derhjemme og følge med. I denne tid med Corona er det oplagt, at der er et alternativ til personlig fremmøde for de borgere som elsker at følge med i de punkter som er på dagsordenen.«

»Hvis man ser på de muligheder som kommune-tv har, så kan borgerne efterfølgende også hoppe ind på de forskellige udvalgspunkter, og se hvad der blev sagt af politikerne netop til det punkt. På den måde behøver man ikke se et langt byrådsmøde, men kan udvælge lige netop det punkt man har interesse for.«

Demokrati- og Borgerudvalget er et såkaldt paragraf 17-udvalg, og det indstiller Socialdemokratiet fortsætter i 2021.

»Som en del af budgetforslaget ligger der så også det i det, at vi indstiller at Demokrati- og Borgerudvalget skal fortsætte i 2021, hvilket giver god mening da det er et valgår. Der er mange opgaver som udvalget tager sig af i forbindelse med et valgår.«

Det kommer til at koste omkring 250.000 kr. at etablere +/-  afhængig af den løsning udvalget finder frem til.

Leave a Reply