Fredericia Kommune har flere gange været igennem reformerende omprioriteringer, hvor en skrantende økonomi og lav kassebeholdning er blevet skiftet ud med en stabil retning. Det har nu givet pote – fordi andre ikke fik rettet op i tide.

Servicerammen. Smag på ordet. Der findes en ramme for hvor meget service kommunerne kan levere til borgerne. Regeringen udstikker i en kommuneaftale et samlet beløb, som kommunerne må bruge på serviceudgifter – og så er det op til kommunerne at fordele det beløb imellem sig.

Man kunne skrive en lang historie om bevæggrunde, fordele og ulemper ved indførslen af en serviceramme – noget der i virkeligheden er en statsregulering af kommunernes selvstyre. Men som sagt, det er en anden historie.

Borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard, har mange gange, som i rigtig mange gange, beklaget sig over servicerammen. ”Vi er presset af servicerammen” er næsten blevet et autosvar hos Bjerregaard, når snakken falder på hvorfor de ældre ikke får mere pleje, hvorfor der flere gange har været ansættelsesstop og lignende.

Det skal ikke forstås som værende en dårligt eller forkert svar eller som en undskyldning for dårlig økonomi. For Fredericia Kommune har penge på kistebunden, faktisk rimelig mange penge, sammenlignet med andre kommuner. Det har altså været en reel problemstilling, der ved overskridelse ville medføre strenge sanktioner.

Men, men, men.. der er ikke noget som er så skidt, at det ikke er godt for noget. Økonomerne peger på, at en samlet serviceramme er løsningen for ikke at ’overophede’ økonomien. Der er derfor ikke tale om en konkret ramme for Fredericia, men en ramme for kommunerne under ét.

Jacob Bjerregaard har forhandlet sig til én ramme før forhandlingerne i alle 98 kommuner, men efterhånden som andre kommuner lander deres budgetter kan denne ramme både blive større og egentlig også mindre. Men det er her, at tidligere tiders reformation i Fredericia kommer til gavn. For andre kommuner skal nu igennem denne proces, for de har simpelthen ikke penge nok til at udfylde deres serviceramme, hvorfor der er penge i overskud til de andre kommuner.

Det er så her, at Jacob Bjerregaard har stået lige udenfor døren og takket ja. Ja, til en større serviceramme. Ja, til et øget forbrug i Fredericia.

Fordi andre kommuner ikke har kunnet udfylde deres serviceramme fik Bjerregaard helt nye muligheder midt under forhandlingerne. Flere partier såede en offentlig tvivl om mulighederne for at lande et budget undervejs, men efterhånden som mulighederne blev flere og flere, ja så blev flere og flere ting pillet ud af ’Mulighedskataloget’ – eller sparekataloget, om man vil.

For der var lagt op til massive besparelser, eller omprioriteringer. Den del handler nok mere om leg med ord og konnotationer. Men der var lagt op til at skære ind til benet. Lederne skulle gå forrest ved at nedlægge deres stillinger, og kulturen skulle i højere grad finansiere sig selv. Besparelser på det nogen ser som mindre ting på eksempelvis ældreområdet skulle finansiere en stigning i antallet af ældre. Ja, alt i alt en stor omgang besparelser.

Hvor mange har haft travlt med at skælde forvaltningen ud over mulighedskataloget og budgetforslaget, der vil jeg gerne rose. Jo, det var hårdt skåret og prioriteret. Jo, der har været mange høringssvar, der fortæller om de reelle konsekvenser. Men forvaltningen har været pressede. Tiden har været knap, og behovet for ændringer i systemet var stort, når man ser på den oprindelige ramme.

Men alt det blev fejet væk. Let og elegant. Ikke under gulvtæppet, men ned i skraldespanden. Dele af kataloget findes endnu i det indgåede budget, men med en ’gavepose’ på 23.000.000 kroner blev mange forslag nu unødvendige. Man behøvede altså ikke fjerne en musikterapeut, støtte til kultur eller en Borgervejleder. Nej, der blev råd til det hele – og mere til.

Som denne kommentar også bærer præg af, så har vi talt rigtig meget om servicerammen. Som i, rigtig meget. Vi har faktisk næsten ikke nævnt anlægsdelen. Der er flere større anlægsprojekter, som ser dagens lys. Erstatningen for De Orange Haller, en færdiggørelse af Sundhedshuset, cykelstier flere steder og meget mere. Men det har ikke fyldt særligt meget. Hvorfor? Fordi der har været råd og plads. Og nok også fordi fokus har ligget et andet sted.

År 2020 bliver altså året hvor Fredericia smed sparekataloget i skraldespanden og investerede, fordi andre måtte lide under ikke at have taget de svære beslutninger tidligere.

http://bit.ly/rosalecture
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer