Danske Fragtmænd Express sender over 100 af deres chauffører på gaden som nyuddannede Hjertepiloter de kommende måneder. Det sker i takt med, at alle deres chauffører uddannes i førstehjælp, og bilerne udstyres med hjertestartere.

Det er en strategisk beslutning, der handler om at tage ansvar og udvise social ansvarlighed, når Danske Fragtmænd Express har valgt at tilbyde deres vognmænd at køre med en hjertestarter i deres biler og dermed blive en del af Hjertepilot-ordningen. Med de nye hjertestartere i bilerne vil Danske Fragtmænd Express være med til at udvide en allerede voksende infrastruktur af hjertestartere.

Hjertepiloter er en komplet infrastruktur, der forbinder frivillige og professionelle reddere i et integreret system, hvor målet er at redde flere liv og reducere responstiden. Det betyder i praksis, at virksomheder, kommuner og privatpersoner uddannes i førstehjælp og investerer i en hjertestarter, som de har liggende i bilerne. Når en borger ringer 112, og der er mistanke om hjertestop, så kan vagtcentralen aktivere den nærmeste Hjertepilot, som tit og ofte kan være ganske tæt på hjertestoppet.

Det handler om minutter, og tiden er en helt afgørende faktor, når der er tale om hjertestop. Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af et hjertestop – og kun godt 12 % overlever. Den statistik kan hjertestartere i bilerne være med til at vende.

I september rullede de første Hjertepiloter ud på vejene, det skete i Region Sjælland. Nu er Region Syddanmark klar til Hjertepiloterne, og i den kommende tid vil de selvstændige vognmænd blive tilbudt at deltage i førstehjælpskursus, samt få hjertestartere i deres biler.

“Vi er stolte af, at vores vognmænd har taget tilbuddet om at blive Hjertepiloter til sig og dermed påtager sig et stort socialt ansvar i bestræbelserne på at redde liv og gøre noget for andre. Det betyder i praksis, at vi i de kommende måneder sender de første Hjertepiloter ud på de danske veje. Det er chauffører, der er uddannede i førstehjælp, og som er blevet udstyret med egne hjertestartere. Det er et vigtigt signal og et klart budskab om, at vi tager ansvar. Jeg håber natur- ligvis, at andre vil følge vores eksempel,” fortæller salgsdirektør Jesper Laugesen fra Danske Fragtmænd Express.

“Tilbuddet til vognmændene er blevet modtaget ganske positivt, og der er en stor interesse for at blive Hjertepilot og kunne gøre en forskel og redde liv. Chaufførerne glæder sig til, at ordningen rulles ud i hele landet, og vi dermed er de første, der er landsdækkende i forhold til at redde liv,” slutter Jesper Laugesen.

For at være en del af ordningen skal man som minimum have gennemført et førstehjælpskursus, hvor man bl.a. arbejder med hjertestartere og livreddende førstehjælp. Herefter oprettes man i systemet, hvorefter alarmcentralen kan se den enkelte Hjertepilot på et kort, så den nærmeste Hjertepilot kan tilkaldes. Det er vigtigt at understrege, at ordningen er et supplement til det eksisterende beredskab, der altid har førsteprioriteten.

https://www.facebook.cacom/events/2147186595600395/