Foreningen for internationale politiske konflikter offentliggør nu deres forårsprogram for 2021. Der kommer spændende foredrag igen til næste år, hvor der sættes fokus på Balkankrigene i midten af 1990’erne, Genforeningen i 1920 og attentatet på John F. Kennedy.

I løbet af den sidste sæson er det lykkedes foreningen Rubicon at have et spændende program, der dog også blev påvirket af coronakrisen og følgevirkningerne heraf.

Onsdag 20. Januar kl. 19.00: Borgerkrigen på Balkan i 90’erne

For knap 30 år siden udbrød Balkankrigene som i 90’erne satte deres præg på hele Europa. I dette foredrag fortæller Tea Sindbæk Andersen om, hvilken betydning krigene har i dag for Balkan og de mennesker der bebor den. Specielt vil hun komme ind på Balkankrigenes betydning for nutidens identitetspolitik og det politiske samarbejde mellem staterne i dag.

Foredragsholder: Historiker og Ph.d. Tea Sindbæk, Aarhus Universitet

Onsdag 24. Februar Kl. 19.15: Den dybere forståelse af de slesvigske krige og sammenhængen mellem dem

1864 har sat dybe spor i vores historie og har i over 100 år haft konsekvenser for Danmarks udenrigspolitik. I mange år har historien især lagt væk på uduelige danske politikere, hovmod og romantisme, samt en snu Bismarck. Nyeste forskning peger dog på stor kompleksitet og svigt, så spørgsmålet er om der var helt andre elementer på spil? Var vejen mod krig den eneste der fandtes, eller var der andre muligheder?

Foredragsholder, forsker og forfatter: Ph.d. Rasmus Glenthøj, Historisk Institut Syddansk Universitet

Torsdag 18. Marts Kl. 19.00: Livet i Sønderjylland i de onde år fra 1864 til 1920

Efter nederlaget i 1864 startede den kulturelle omkalfatring af Slesvig, hvilket indebar store forandringer politisk, kulturelt og sprogligt for de helt overvejende dansksindede i Nordslesvig. En af de vigtige forandringer var den medfølgende værnepligt for de dansksindede, der medførte at 30.000 sønderjyder kæmpede på Tysk side i 1. Verdenskrig, hvoraf 5.500 faldt. Hvad betød denne udvikling for livet og samspillet i grænselandet dengang og kan der trækkes paralleller frem til vores tid?

Foredragsholder: Klaus Tolstrup Pedersen Historiker, Den Slesvigske Samling, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Torsdag 22. April Kl. 19.00: Genforeningen 1920, da Danmark blev samlet

Den dramatiske og medrivende fortælling om hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted. Det er en fortælling om et intenst og kompliceret politisk spil – med afsæt i de mange engagerede aktører, der helligede deres liv til en sag. Fortællingen tager os blandt andet til København, Berlin, Flensborg, Aabenraa, Paris – og til frontens skyttegrave.

Foredragsholder: Journalist, forfatter og formidler Simon Ankjærgaard. Har udgivet bogen ”Genforeningen 1920” i 2019.

Søndag 23. Maj: Genforeningen – Skamlingsbanken & Knivsbjerg anno 2020

Skamlingsbanken er med sine 113 meter det højeste punkt og Knivsbjerg er med sine 97 meter det næsthøjeste punkt i Nordslesvig. Disse bakker blev samlingspunkt for hver sin nationale bevægelse. På Skamlingsbanken holdt danske patrioter siden 1843 store folkemøder og fra 1893 skete det samme med tysk fortegn på Knivsbjerg. I dag er situationen langt fredeligere og vi vil derfor besøge de to steder i det dansk-tyske venskabsår. På Skamlingsbanken besøger vi de mange historiske mindesmærker. Efterfølgende tager vi til Knivsbjerg, hvor vi først får en rundvisning på stedet og efterfølgende et foredrag om og af det tyske mindretal.

Tirsdag 15. Juni Kl. 19.00: Attentatet på John F. Kennedy den 22. November 1963 – mordet der ikke vil dø!

Anders Agner er ekspert i Kennedy. I foredraget fortæller han om hvordan han vandt præsidentvalget og hvordan han med sine taler inspirerede ikke bare det amerikanske folk, men hele verden. Særligt kommer han ind på attentatet i Dallas, Texas og de mange teorier der findes omkring snigmordet.


Foredragsholder: Journalist og forfatter Anders Agner Pedersen er ansvarshavende redaktør på Kongressen.com, tidl. bosat i USA og har bl.a. interviewet Ted Sorenson, Kennedys formidable taleskriver. Anders har desuden skrevet flere bøger om Kennedy-brødrene.

Leave a Reply