Michael Ingemann Rix blev tirsdag aften valgt til ny formand for Rubicon

På Rubicons ordinære generalforsamling i går, 25. februar på Fredericia Gymnasium, blev Michael Ingemann Rix valgt til ny formand for Rubicon.

Michael der er 59 år har siddet i bestyrelsen som sekretær og programmand i to perioder. Han er bl.a. kendt, som tidligere leder af Hannerupløbet og har sit daglige virke i Lego koncernen som project director.

Afgående formand Søren Rix meddelte allerede for 1 år siden, at han ønskede at stoppe nu, så foreningen og bestyrelsen har haft god tid til at få den rigtige mand kørt i stilling til formandsjobbet.

Søren Rix var den drivende kraft bag etableringen af Rubicon i november 2014 og har været formand siden da.

Kendetegnende for Rubicon har været og er kompromisløshed ift kvalitet af foredrag og udflugter – godt støttet af de mange samarbejdspartnere Rubicon har opdyrket gennem de første 5 ½ år.

Søren Rix kommenterer formandsskiftet således:

” Vi har i bestyrelsen været helt enige om, at Michael er rette mand til jobbet. Vi har nu fået en række forudsætninger kørt godt ind i Rubicon – mange gode kontakter til de bedste, vidende og erfarne folk i Kongeriget og i USA, mange samarbejdspartnere lokalt og nu på Sjælland og en solid medlemskerne og en velfungerende bestyrelsen. Nu skal de næste skridt tages – herunder en større, fast medlemskreds, endnu flere samarbejdspartnere, mere synlighed m.v. til vores kvalitet – og så er det tiden til nye, yngre kræfter i spidsen”, slutter Søren Rix, der netop i januar fyldte 70 år.

Søren Rix fortsætter som suppleant og vil fortsat deltage i bestyrelsens møder og arbejde.

Den ledige plads i bestyrelsen blev besat af hidtidige suppleant Carsten Lykke-Kjeldsen. Kassér Bjarne Iversen – en anden af mændene bag etableringen af Rubicon – modtog genvalg ligesom revisor Palle Rubæk Nielsen, der endvidere var generalforsamlingens dirigent.

Som nyvalgt revisorsuppleant valgtes Morten Randrup.

Om programmet i 2020:

Her i foråret fylder Genforeningen en del incl besøg på Knivsbjerg i Sønderjylland, hvor det tyske mindretal viser rundt og holder foredrag for Rubicons medlemmer, incl bespisning. Men også præsidentvalget i USA får sin plads, både i foråret om valgkampen og efter valget i november – for hvad så nu? Og bl.a. forberedes i efteråret en udflugt til Skånelandene, hvor Rubicon i samarbejde med Skånsk Fremtid – foreningen, over 3 dage vil besøge udpegede steder mhp at supplere foredrag om det gamle Østdanmark (frem til 1658) med besøg på aktuelle steder i det nu sydsvenske, smukke land. Og hygge sig undervejs!

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer