Vej & Park har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Rødkjærsvej, som offentlig vej. Rødkjærsvej er en gennemgående vej beliggende mellem Krogsagervej og Gl. Landevej. Rødkjærsvej er 216 meter lang og anlagt i 6 meters bredde. Der er fortov på begge sider af Rødkjærsvej.  

Rødkjærsvej er en gennemgående vej tæt på skolen. Skolen er beliggende på Krogsagervej (Erritsø Fællesskole – Krogsagervej). Rødkjærsvej anvendes af gående skolebørn og ligeledes til afsætning/afhentning af børn der skal til/fra skolen. På denne måde anvendes vejen også som gennemkørende vej. Hvidkjærsvej og Blåkjærsvej er beliggende syd for Rødkjærsvej, disse er ligeledes gennemgående og har i dag status som offentlige veje.

Grundejerne på Rødkjærsvej har anmodet om trafiktælling. Hvis tællingen viser, at den samlede motorkørende trafik udgør mere end 50 procent, skal kommunen optage vejen som offentlig eller udføre færdselsregulering således, at den almene færdsel nedbringes til under 50 procent.

Rødkjærsvej har i dag status som privat fællesvej. Vedligeholdelsesforpligtigede til en privat fællesvej er normalt de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen. På Rødkjærsvej er der i 1985 lavet en aftale om, at Fredericia Kommune vedligeholder kørebanen på vejen herunder vedligeholdelse og tømning af rendestensristene.

Fredericia Kommune har udover aftalen på Rødkjærsvej, aftaler på 43 private fællesveje.

Aftalerne på de private fællesveje giver anledning til forvirring blandt borgerne og administrativt vanskeliggør en ensartet sagsbehandling vedrørende de private fællesveje i henhold til ligebehandlingsprincippet.

Fredericia Kommune kan komme ud af aftalerne på to måder. Enten kan den private fællesvej optages som offentlig vej eller også kan aftalen ophæves. Hvis aftalen ophæves vil vejen derefter fortsat have status som privat fællesvej, men uden at kommunen bidrager til vedligeholdelsen.   

Det er Vej & Parks vurdering, at Rødkjærsvvej burde optages som offentlig vej pga. af dens anvendelse som skolevej, og da det er en gennemgående vej.  

Det vurderes, at hvis der foretages en trafiktælling på Rødkjærsvej, vil den gennemgående motorkørende trafik udgøre mindst 50 procent. Der kan gennemføres færdselsregulering for at nedbringe den gennemkørende færdsel, såsom bump, men det vurderes ikke, at have den ønskede nedbringelse. Det vurderes ikke, at et skiltet forbud mod gennemkørsel, vil have den ønskede effekt, disse skilte bliver tit ignoreret af bilister og denne skiltning vil sandsynligvis ikke blive godkendt af politiet. 

“Det er en skolevej. Tæller vi trafikken er mere end 50% gennemkørende”, lød det kort fra Udvalgsformand Christian Bro. “Jeg synes det er meget fornuftigt. Det er ikke kun den ene vej, her er der bare ingen tvivl. Det her bliver brugt som skolevej, der er så meget gennemkørende trafik der ikke har med vejens beboere at gøre”, supplerede Cecilie Roed Schultz.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer