Tidligere minister og Folketingsmedlem, nuværende direktør for Dansk IT Rikke Hvilshøj indtræder i bestyrelsen for Crossbridge Energy A/S.

Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia, som producerer mere end 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer. Virksomheden agerer proaktivt i den grønne omstilling med fokus på at tage hurtige skridt mod at nyttiggøre såvel grøn brint som mere bæredygtige alternativer til fossil råolie.

I dag er raffinaderiet verdens tredje mest energieffektive og Europas nr. 1. Blandt andet er Crossbridge Energy A/S Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme.

Rikke Hvilshøj indtræder med sin baggrund og erfaring i at agere i et politisk reguleret område samt bestyrelseerfaring fra bl.a bestyrelsesposter i Energinet.dk og Grace Public Affairs.