Savr4you gav 22.000kr for, at advokat Christina Poblador skulle føre en retssag om Karina Hansens værge. Hun nåede at skrive til Statsamtet, og så gik hun på barselsorlov, hvorfor hun overgav sagen til sin kollega advokat Bjørn Dilou Jacobsen, som er ekspert i menneskerettigheder, som Save4you gav 6000kr for at læse op på og overtage sagen. Imidlertid er også han gået på barselsorlov indtil 7 juli, hvilket Karina, Karinas forældre og Borgerretsbevægelsen godt mente, vi kunne vente på.

Men så fik vi pludselig denne udskrift at retsbogen ved Retten i Holstebro:

Citat: ”Med udgangspunkt i de oplysninger om Karina Hansens helbred funktionsniveau, som forelå, da Vestre Landsret den 26. februar 2016 traf afgørelse i sagen, finder retten det betænkelig at lægge til grund, at Karina Hansen, der er under værgemål i alle personlige og økonomiske forhold, er i stand til at fremsætte ønske om en bestemt advokat. Da det ikke ved henvendelse til Rehabbiliteringstilbudet Tagdækkervej, som tilsyneladende senest har behandlet Karina Hansen, har været muligt at få sikre oplysninger om, at hendes funktionsniveau er væsentligt forbedret, kan retten derfor ikke imødekomme anmodningen.

Det bemærkes yderligere, at advokat Bjørn Dilou Jakobsen er tilknyttet samme advokatfirma, som advokat Cristina Poplador, der repræsenter Karina Hansens forældre under sagen. Da der kan være modstridende interesser mellem Karina Hansen og forældrene, finder retten ikke, at de kan være repræsenteret af samme advokat eller af advokater fra samme firma.

Retten beskikkede i stedet advokat Per Broe-Andersen, Nørregade 271, 7500 Holstebro, som advokat for Karina Hansen, jf. Retsplejeloven § 460, 1.pkt.”

Og hermed har Retten i Holstebro frataget Karina Hansen den advokat, som har sat sig grundigt ind i sagen, og som var parat til at føre sagen!

I stedet har Retten i Holstebro beskikket advokat Per Broe-Andersen, SOM KOMMER FRA SAMME ADVOKATFIRMA som advokat Anne Grete Kampmann, som absolut IKKE hjalp Karina Hansen under de forrige retssager.

Retten i Holstebro mener åbenbart ikke, at Karina Hansen har lov til at modtage råd fra familie, partsrepræsentant (undertegnede) og sin læge og derefter selv ønske at følge rådene. Retten i Holstebro mener, at de er bedre til at finde en advokat til Karina Hansen, og overruler fuldstændig Karina Hansens råderet over egen person og hendes ret til selv at ansætte hjælpere:

Familieadvokaten skriver:
”Der kan som noget nyt ikke længere ske fratagelse af den personlige handleevne. Den der har fået frataget sin handleevne kan således altid selv indgå personlige arbejdsaftaler og selv bestemme over sin person”
https://www.familieadvokaten.dk/Emner/922.html

Retten i Holstebro bemærker dog: ”at såfremt der under sagen fremkommer nye og væsentligt ændrede oplysninger om Karina Hansen, kan retten, såfremt det ønskes, på ny tage stilling til spørgsmålet om, hvem der skal repræsentere hende som advokat under sagen”

Karina Hansen har imidlertid for ganske nyligt konsulteret psykiater Mogens Undén, som skriver følgende i sin foreløbige erklæring: ”Ved dagens samtale, hvor hun er ifølge med begge forældre nikker hun og ryster på hovedet på direkte stillede spørgsmål i forhold til sygehistorie og aktuel status. (Indtrykket er, at hun følger samtalen og reagerer relevant på simple spørgsmål)”

Psykiater Mogens Undén har i øvrigt søgt aktindsigt i alle papirer fra Hammel Neurocenter, hvilket er nødvendigt med henblik på en evt. videre behandling af Karina Hansen, og han har nedsat Karina Hansens Olanzapin indtag fra 12.5 mg til 10 mg pr. døgn, altså en opfølgning på den behandling, som læge Stig Gerdes allerede har påbegyndt.

Om Retten i Holstebro finder, at denne erklæring fra psykiater Mogens Undén om Karina Hansens tilstand er ’nok’ til at lade Karina Hansen vælge sin advokat selv, vides ikke i skrivende stund, men jeg tvivler på, at Retten i Holstebro nogensinde vil hjælpe Karina Hansen.

Jeg frygter, at Retten i Holstebro er ved at OVERTAGE Karina Hansens værgesag med hjælp fra en ikke helt uvildig, beskikket (og uønsket) advokat og helt uden at indkalde vidner, som Retten i Holstebro plejer, og uden at lade Karina Hansens advokat (betalt så generøst af Save4you) forsvare hende ang. værgesagen.

Hvorfor VIL alle system-Danmarks samlede kræfter tilsyneladende ikke lade Karina Hansen bestemme over egen person? Hvorfor insisterer Retten i Holstebro på, at DE vil bestemme hvilken advokat Karina Hansen skal forsvares af?

Måske fordi alle involverede parter i sagen er bange for, at alle ulovlighederne ved tvangsindlæggelsen skal komme frem? (Stig Gerdes’ autorisation blev jo taget fra ham, da han søgte aktindsigt i papirerne fra tvangsindlæggelsen ved Hammel Neurocenter)

Hvis ulovlighederne kommer frem, vil det kompromittere følgende parter i sagen:

Retten i Holstebro, som aldrig har hjulpet Karina Hansen eller hendes forældre.

Dommeren ved Byretten og ved Landsretten, som forhindrede advokat Keld Parsberg i at få ansvarshavende psykiater, Nils Balle Christensen, og værgen, Kaj Stendorf, og andre plejepersonaler indkaldt som vidner i sagen.

Advokaten, Anne Grete Kampmann, som ikke hjalp Karina Hansen.

Psykiaterne, Per Fink og Nils Balle Christensen, som fik Karina Hansen tvangsindlagt og tvangsbehandlet, så hun fik PTSD af det.

Hammel Neurocenter, som ganske givet har meget at skjule ang. tvangsindlæggelsen, bl.a. hvilke papirer Karina Hansen blev indlagt på. De undlod bl.a. at hjælpe Karina Hansen med at få opladet sin telefon, så hun mistede kontakten med venner og forældre, og de forbød forældrene at besøge deres datter. Og så vil det også komme frem, at Karina Hansen aldrig fik tildelt den ved lov påbudte patientvejleder, som kunne have hjulpet hende med at klage og få tvangsindlæggelsens bagt for en dommer indenfor 5 døgn, som man har ret til ved en tvangsindlæggelse.

Bostedet Tagdækkervej 10, som undlod at fortælle forældrene, at Karina Hansen ikke mere var tvangsindlagt, og som aktivt forhindrede forældrene i at se deres datter. Bostedet afholder sig også nu fra at mene noget som helst om, at Karina Hansen burde have sin selvbestemmelse tilbage, selv om en plejer fra bostedet har besøgt Karina Hansen og har erklæret, at hun godt kan se, at det går bedre med Karina Hansen nu.

Værgen, som er psykiaternes erklærede hjælper, og som aldrig har hjulpet Karina Hansen med noget som helst, og som ikke vil træde tilbage og lade Karina Hansen få sin selvbestemmelse igen, selvom han også må kunne se, at Karina Hansen har det bedre nu, hvor hun opholder sig i kærlige omgivelser og på nedtrappet medicindosis.

Ingen fra denne magtelite vil tilsyneladende hjælpe Karina Hansen, nu hvor alt i sagen er gået galt. Hvor er Karina Hansens retssikkerhed? For mig at se ligner det magtelitens samarbejde om at skjule sporene efter mange års ugerninger begået imod en ung syg kvinde, en kvinde som skulle have været brugt til at bevise, at den fysiske udmattelses-sygdom, myalic encephalomyelitis, ligger korrekt i psykiatrien, hvilket mislykkedes, og nu skal sporene for enhver pris holdes skjult.

Læs flere artikler om Karina Hansen sagen her

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.