Siden januar har det været muligt at modtage gratis retshjælp på Fredericia Bibliotek om mandagen, og om torsdag i Korskærparken. Coronakrisen satte det på pause, men nu kører det igen. Jeanette Gjørret og Marie-Louise Johannesen har begge et bærende ønske om at skabe bedre retssikkerhed. 

Klokken er 16.00 og det er mandag i Fredericia. Regnen siler ned uden for biblioteket i Prinsessegade. I dag skal vi mødes med advokaterne Jeanette Gjørret og Marie-Louise Johannesen, samt socialrådgider Lone Kjærsgaard Jensen, der vil give en status på, hvordan arbejdet med retshjælpen går. 

»Vi har travlt, hvilket er godt, men vi skal også fortælle, at vi er i gang igen. Marie-Louise og jeg stiftede Almue Retshjælpen, fordi vi ønsker at gøre noget ved retssikkerheden i samfundet for udsatte borgere, samt de borgere der ligger under indtægtsgrænsen for fri proces. Grundtanken var samtidig, at vi kunne ramme de socialt udsatte borgere i området, når vi også sad i Korskærparken – og det gjorde og gør vi også,« indleder Jeanette Gjørret. 

Læs også

»Vi er meget glade for den støtte og hjælp, men også den sparring vi har i samarbejdet med Almue Retshjælpen. Jeg er uddannet socialrådgiver, så jeg kan hjælpe med mange ting, men nogle sager er voldsomme og kræver en stor ekspertise, der er det vigtigt, at borgerne kan få kvalificeret hjælp,« sine Lone Kjærsgaard Jensen, der er ansat i den bolig-sociale-helhedsplan. 

Hun fortsætter:

»Borgerne er rigtig glade for at komme til mig med de mindre problemer, men også at de kan komme til retshjælpen. Det er vigtigt for nærmiljøet, at man har den hjælp og i den forbindelse kan der være langt til Fredericia Bibliotek.«

Hvilke sager kommer borgerne typisk med? 

»Det er meget blandet, men fælles for sagerne er, at de ofte er store og komplekse. Det kan være socialsager, udsættelsessager, forældremyndighedssager og lignende. Der ligger ofte et enormt arbejde i sagerne,« fortæller Jeanette. 

Hvad giver det jer som advokater at være med denne ordning? 

»Jeg har faktisk altid arbejdet med feltet – og det giver meget. Marie-Louise og jeg lærte også hinanden at kende, da vi netop arbejdede med socialsager. Jeg stiftede et lignende tilbud i Horsens også, og man bliver hurtigt klar over, at retshjælpen i Danmark ikke får økonomi nok i forhold til de mange sager. Der bevilliges et tilskud fra civilstyrelsen, men behovet er meget større end, der er midler til. Derfor giver det også noget at kunne være med til at sætte fokus på dette, og ikke mindst arbejde på at kunne styrke kvaliteten i rådgivningen. Der sker også noget ved, at man kan få advokathjælp. Vores opfattelse er klart, at vi skal have advokatvagter – og de kan smelte sammen med retshjælpen,« siger Jeanette Gjørret og kommer ind på et stort problem.

»Det helt store problem er småsagsprocesserne på under 50.000 kroner. Mange lejesager er under det beløb, men 45.000 kan eksempelvis være vildt mange penge for en borger. Man kan ikke få advokater til at føre sagen, fordi den er under beløbet. Derfor er det vigtigt at styrke samspillet med retshjælpen og advokaterne, så man kan gå i retten med sådanne sager også – det vil styrke retssikkerheden. Det er et grundlæggende problem, at mange ikke får prøvet sagerne i retten.«

Marie-Louise tilføjer: 

»Personligt giver det mig en følelse af at bidrage og give igen. Det koster meget lidt af mig at svare på spørgsmål 2 timer hver 3 uge, men for klienterne kan det have utrolig stor betydning. Det at kunne flytte nogen i forhold til deres rettigheder er utrolig tilfredsstillende, særligt når klienterne slet ikke anede, at de havde rettigheder, men kommer til os som et sidste desperat håb.«

»Fagligt, så er retshjælpen et talerør for retssikkerhed. Det er her Jeanette og jeg får mulighed for at gøre en forskel på et lidt højere plan. Det er blandt andet derfor vi søgte foretræde for Retsudvalget og hvorfor vi bliver ved med at presse på for møder med politikerne. Vi tror på vores projekt om, at retshjælpsorganisationer i langt højere grad skal have advokater tilknyttet, ligesom vi tror på, at såfremt retshjælpen underlægges de advokatetiske regler og derved tror vi på, at kvaliteten af arbejdet højnes.«

De tre fortæller, at det hele kulminerede med henvendelser i starten af året, men så ramte COVID-19. Men der er dog 8-10 borgere pr. gang, der rammer retshjælpen.

Er der noget, I gerne vil være med til ændre for at styrke retssikkerheden? 

»I dag fører vi ikke deres sager i retten, men det vil vi gerne. Vi er i dag et rådgivende organ, og vi sender de borgere videre til lokale advokater, hvor de er bedre stillet i forhold til indtægtsgrænsen. Så det er direkte de socialt mest udsatte, vi hjælper og gerne vil hjælpe hele vejen,« siger Jeanette.

Lone Kjærsgaard Jensen er meget enig i, at det kunne være fint, hvis man kunne hjælpe de mest udsatte hele vejen.

»Det er svært for os alle. Vi ser ind i en verden, som er dybt uretfærdig. Jeg kan også synes, at nogle systemopdelte aspekter er forkerte, men jeg kan ikke ændre det, for vi arbejder naturligvis under nogle rammer, men det er dog befriende, at der er nogle, der prøver at gøre noget ved det,« siger hun.

Nu fortæller du, at sagerne er meget forskellige – kan du give flere eksempler? 

»Som sagt så er sagerne ofte meget forskellige, men det kan også være en sag, hvor børnepenge bliver en dyr omgang, fordi en mor og far har indgået en privat aftale, hvor der går kludder i de penge. Pengene er måske sendt til den ene part, og så står mor og far med en stor regning, når systemet opdager, at der er gået 35.000 til en forælder. Det kan hurtig eskalere og blive noget rod. Nogle gange er de penge også, der skulle stå ved den ene forælder regnet med i et budget, men problemet er, at pengene rammer den anden forælder. Kort sagt kan sagerne være meget forskellige, ligesom man møder forskellige mennesker i forvaltningen. Derfor er det også godt med hjælpen, som borgerne tilbydes i retshjælpen,« fortæller Lone. 

Det er også bevist, at mange borgere går mere til kommune og andre instanser inden retshjælpen, hvor de faktisk kunne drage stor nytte af retshjælpen inden, fortæller de begge.

Er I ikke meget på i sådanne sager? 

»Jo, det er vi. Man oplever, at når borgere endelig får fat på et menneske, der lytter, så slipper de ikke en. Det betyder, at man nogle gange skal høre om den samme sag 50 gange, men sådan er det. Lone rykker jo endnu mere i hendes daglige arbejde. Vores mål er helt klart, at vi kan få prøvet flere sager ved domstolene, så retsikkerheden forbedres,« siger Jeanette til sidst. 

En borger har taget plads foran mødelokalet på Fredericia Bibliotek, så vi runder af – og takker for Retshjælpens tid og fortælling om det arbejde, der berører mange tusinde mennesker. 

Når de to advokater ikke hjælper til hos Retshjælpen, er de at finde hos Stage Advokatfirma, og i den forbindelse fortalte Jeanette Gjørret, at de møder en stor opbakning fra den kendte Forsvarsadvokat, Mette Grith Stage i deres arbejde for at hjælpe de svageste borgere i samfundet, samt forbedre retssikkerheden.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer