Retsforbundet ser ingen grund til hverken at fjerne eller botanisere i den danske retslige undtagelse – heller ikke i forhold til at løse de grænseoverskridende problemer.

– Vi ser ingen grund til at overlade endnu mere danske selvbestemmelse til EU. Det udtaler Retsforbundet fra sit landsmøde i Fredericia den 19. oktober.

Allerede nu kører skræmmepropagandaen fra regering og folketingsflertal godt fulgt op af servile medier, som ukritisk og overfladisk viderebringer propagandaen.

– Der er ingen grænser for, hvad den danske retlige undtagelse er skyld i. Vi kan ikke forfølge færdselssynder, ikke bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel og vi vil blive oversvømmet af kriminelle, for blot at nævne nogle påstande.

– Det er ikke korrekt. Alle parter har logisk en naturlig fælles interesse i at samarbejde om disse ting, men der er ingen grund til afgive endnu mere selvbestemmelse til EU. Vi skal ikke med i EU’s overnationale retspolitik. Der er allerede afgivet alt for meget suverænitet til EU-mastodonten.

– Var skrækprofetierne korrekte, så ville lande som Norge allerede være oversvømmet af kriminelle eller være isoleret og ikke deltage i for eksempel bekæmpelsen af menneskehandel. Det er ikke tilfældet og menneskehandel er jo også et problem, som går langt ud over EU’s grænser.

. Vi skal fastholde den danske undtagelse og ikke dermed lukke op for at være med i det europæiske FBI, som europol er. Det er ikke blot et praktisk politisamarbejde.

– Vi kan indgå parallelaftaler også med EU, hvor det er fordelagtigt og vi har i forvejen et samarbejde via Interpol og vi kan naturligvis samarbejde på andre måder end den, EU dikterer.

– Vi skal heller ikke ind i en fælles anklagemyndighed, som EU-kommissionen igen foreslår. Det vil indebære fælles straffelov og fælles strafferammer, så vi heller ikke selv kan bestemme på dette område. Der er alt for store forskelle på synet på disse områder fra land til land.

– Vi skal tværtimod have Danmark ud af aftalen om den europæiske arrestordre, som betyder udlevering af danske statsborger – i nogle tilfælde til straf for noget, som end ikke er ulovligt i Danmark.

– Og vi skal selv bestemme vores asyl, flygtninge- og integrationspolitik. Det skal EU ikke.

– Vi har brug for at lægge mere selvbestemmelse tilbage til Danmark – ikke at afgive mere, som skal bruges til opbyggelse af den statsdannelse som EU har som målsætning. Retsforbundet vil fortsat arbejde imod, at Danmark blot bliver en delstat i EU, men vil til gengæld arbejde positivt for et åbent og virkningsfuldt samarbejde i Europa og globalt via FN, nordisk samarbejde, Europarådet og EFTA, udtaler Retsforbundet.

Fakta om Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.

I begyndelsen var meningen, at de ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.

Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.

Retsforbundet sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981 og er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.