Karsten Byrgesen (tidligere Dansk Folkeparti – nu Nye Borgerlige) har i et læserbrev skældt ud over et byrådsflertals beslutning om at ”futte volden af i en ildelugtende røgsky”, som han så malerisk beskriver det. Derudover retter han på Fredericia Dagblads artikel, som han mener er forkert. Ifølge KB handler dette om kommunens haveaffald, som skal brændes af på volden, og altså ikke voldskræntens græs.

Det er vigtigt at slå fast, at det netop ikke handler om haveaffald, men derimod om vegetationen på skrænterne. Altså det, der gror der. Sagsfremstillingen nævner ikke haveaffald med et ord. KB talte også om haveaffald på byrådsmødet, hvilket er bekymrende. Enten manipulerer han for at det skal passes ind i dyster fortælling, eller også har han bare ikke forstået, hvad sagen handler om. Jeg ved ikke, hvad der er værst.

I Enhedslisten er vi meget bekymrede over den biodiversitetskrise, verden står i, og derfor mener vi selvfølgelig at Fredericia kommune skal bidrage til at modarbejde dette. Det forsøg, som byrådet har godkendt, handler om en kontrolleret afbrænding på vestsiden af Slesvigs Bastion og vil blive ledet af Jens Galby fra Birkerød kommune.

Når man afbrænder på denne måde, frigives næringsstoffer og der gives plads til både urter og frøspiring, som ikke var en mulighed tidligere på grund af græsset.

Når man skaber mulighed for nye planter, blomster og urter vil det medføre bedre betingelser for mange af de arter, som har det svært. Eksempelvis har man netop i Birkerød oplevet sårbare sommerfugle og truede insekters tilbagevenden i de områder, hvor man har arbejdet med afbrænding.


Når KB undrer sig over Enhedslistens modvilje imod brændeovne, men accept af denne afbrænding på volden, viser det med al tydelighed, at hans fokus ikke er på denne sag, men bare er på at komme i medierne. Fakta er at brændeovne anses som værende årsag til 550 dødsfald om året og de menes at udlede omkring 65 % af landets forurenende partikler – altså mere end biler.

Men det kan desværre ikke overraske, når det kommer fra en byrådspolitiker, som sammenligner skolernes massive behov for renovering med et indkøb af en tavle eller et nyt cykelstativ.


Mvh Andreas Bjerring Tobiassen, Marsvænget 24, 7000 Fredericia
Byrådskandidat for Enhedslisten Fredericia