Der vil også fremover være politi i alle 10 kommuner på Fyn. Det ligger fast, efter at ledelsen i Fyns Politi nu er klar med næste fase af den omfattende reorganisering af Fyns Politi. Her er det besluttet, hvad der kommer til at ske i de fire kommuner, hvor der i dag findes en lokalpolitistation.

  • Faaborg-Midtfyn Kommune får en politibutik i Faaborg. Den nuværende station i Ringe vil blive anvendt til andre formål. Det er endnu ikke klarlagt hvilke.
  • Assens Kommune får en politibutik og Fyns Politi uddannelses- og mødecenter – begge dele beliggende i de nuværende lokaler i byen.
  • Middelfart Kommune får en politistation bestående af en politibutik og en af Fyns Politis specialafdelinger. Det er endnu ikke besluttet, hvilken afdeling, der bliver tale om. Det er heller ikke afgjort, om politiet skal blive boende i de nuværende lokaler.
  • Nyborg Kommune får en politistation bestående af en politibutik og en af Fyns Politis specialafdelinger beliggende i de nuværende lokaler tæt ved motorvejen.

-Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi også fortsat vil være synligt til stede i alle de fynske kommuner. Politibutikker er en god og fleksibel løsning, der giver mulighed for at holde møder og lave afhøringer også uden for almindelig arbejdstid, så borgerne ikke behøver indrette sig efter en fast åbningstid, hvor de er nødt til at tage fri fra arbejde, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

Det er tidligere besluttet, at der kommer politibutikker i Kerteminde, Langeland og Nordfyns kommuner. Der bliver politistationer i Svendborg, Vollsmose og på Ærø samt en hovedpolitistation i Odense.

-I forbindelse med en så omfattende reorganisering, kan det ikke undgås, at nogle medarbejdere må skifte funktion og arbejdssted. Det er nødvendigt, så vi får de rigtige kompetencer til de opgaver, vi som politi skal løse. Vi gør mest muligt for at imødekomme medarbejdernes ønsker og behov, men det er vores opgaver som politimyndighed, der må veje tungest, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Opgaverne vil blive løst
Selv om begrebet lokalpolitistation nu bliver afskaffet, så forsvinder de opgaver, som har ligget hos lokalpolitiet, ikke. De vil også fremover blive løst.

-Vi har en række medarbejdere, der har en stor og vigtig viden om lokalområderne. At vi reorganiserer betyder ikke, at vi smider deres viden ud. Den er vigtig for efterforskningen, og den er også afgørende i vores forebyggende indsats, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Forebyggelse
Fyns Politi er i øjeblikket i gang med at analysere hele forebyggelsesområdet. Når analyserne er færdige, er det tanken at samle opgaverne under en fælles ledelse i en forebyggelsesafdeling. Det vil indgå i næste fase af reorganiseringen af Fyns Politi.

-Det forventer jeg mig rigtig meget af, fordi vi gerne vil kunne yde en mere ensartet service over for kommunerne, men også fordi vi i organisationen bedre vil kunne dele viden og erfaringer, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Samme patruljedækning i hele kredsen
Politidirektøren understreger, at der ikke vil ske ændringer i de såkaldte patruljeplaner, når Fyns Politi overgår til det nye beredskab. Det betyder, at der fortsat vil være det samme antal politipatruljer på gaden, som der er i dag.

-Det er vigtig for mig at understrege, at der vil være lige så meget politi på gaden, som der er i dag. Borgerne i hele kredsen kan dermed forvente at møde politiet i samme omfang, som de gør nu, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Beredskab under fælles ledelse
Det er besluttet, at Fyns Politi samler beredskabet og dermed politipatruljerne under en fælles ledelse.

Patruljerne vil  køre ud fra stationerne i Odense og Svendborg. Ligesom det er i dag, vil de geografisk være spredt rundt i hele kredsen, så responstiden bliver så kort som muligt, når de bliver tilkaldt.

-Vores patruljer kører ud fra deres faste station, når vagten starter, og så vil de ligge på hjul ude i det område, vagtchefen beder dem dække. Dermed kan de hurtigt være fremme til opgaver i lokalområdet. Hvis der er brug for at skrive en sag eller holde pause, så kan patruljerne bruge de nye politibutikker rundt i kredsen, hvor der vil være de nødvendige faciliteter, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Reorganiseringen træder i kraft den 3. oktober 2016. Det er forventningen, at de mange ændringer vil være helt på plads i løbet af 2017.

(Kilde: PM )