HedeDanmark A/S er kommet med det bedste bud på at feje gaderne i Kolding Kommune og holde dem rene de næste seks år. Kolding Kommune har udbudt arbejdet, hvor både pris og kvalitet blev vurderet.

Efter ønske fra kommunens egne medarbejder blev prisen vægtet lidt lavere i det endelige udbudsmateriale, så kvalitet og medarbejdernes kompetencer fik større betydning. Der var fire bud, hvor Kolding Kommunes egen driftsafdeling afleverede den laveste pris. Men i den samlede bedømmelse kom HedeDanmark med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bla. med stor fokus på fokus på kvalitet, opfølgning og udbedringer.

Da kommunens egen drift også bød på opgaven, har rådgivervirksomheden Niras i samarbejde med Kolding Kommune vurderet tilbuddene, og en advokat har kontrolleret om udbudsreglerne er overholdt.

Udbuddets sammensætning betyder, at Kolding Kommune effektiviserer flere arbejdsgange og kommunen vurderer at bruge omkring ½ mio. kr. mindre om året på at feje gaderne og holde dem rene.

Resultatet af udbuddet skal godkendes af Teknikudvalget, før det kan træde i kraft. De otte medarbejdere fra kommunens driftsafdeling, der står for holde gaderne rene i dag, bliver virksomhedsoverdraget til HedeDanmark.