FÆLLESSKABET SANG FOR: Over 700 veloplagte gæster sang nytåret ind i sammen, da Middelfart Byråd onsdag den 10. januar 2018 traditionen tro inviterede til nytårskur i Laden på Hindsgavl Slot.

Byrådets nytårskur i Middelfart Kommune er en tradition med vokseværk. Listen over tilmeldte talte hele 711 gæster. Og de var der alle sammen: Erhvervslederne, de frivillige fra foreningslivet og lokaludvalgene, repræsentanter fra handelsliv, institutioner og attraktioner, og de mange engagerede medborgere, som følte for at mødes og sige ‘godt nytår’ til hinanden.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen kunne derfor på vegne af Byrådet byde velkommen fra scenen, med udsigt til en helt fyldt sal. Herefter fik korleder Tina Rassing fra Middelfart Musikskole fornøjelsen af at varme gæsternes stemmer op, inden alle sang “Vær velkommen, Herrens År”, så taget næsten lettede.

Mere nærdemokrati, tak
Efter tak og blomster til korlederen, gik borgmesteren selv på scenen og holdt sin første nytårskurtale til forsamlingen. En tale med udgangspunkt i Byrådets rundtur i kommunen i efteråret, og de mange gode eksempler på et velfungerende nærdemokrati. Noget som Byrådet gerne vil have meget mere af, også når det gælder udviklingen af lokalsamfundene:

– Når man sådan kører kommunen tynd i en lille kommunal dele-elbil, så er det første, der bliver tydeligt, at vi er en stor kommune med masser af dygtige og engagerede mennesker, der gerne vil bidrage til det fælles bedste. Dette engagement skal vi bruge til at involvere jer, der vil, mere aktivt og endnu tidligere i de politiske processer. Ikke i alle beslutninger, men hvor det giver mening, indledte borgmesteren.

Et sted, hvor det allerede har givet mening er i udviklingen af Ejby Bypark. Her har dem, der bor her og kommunen været samlet omkring bordet for at udvikle området sammen. Resultatet er en grøn rekreativ oase med klatrevæg, opholdssteder, og en lille sø, der står færdig til juni.

Mange andre gode eksempler på samarbejde blev fremhævet, også udenfor kommunegrænsen. Især gode nyheder som placeringen af den nye jernbane over Vestfyn, det 3. spor på motorvejen til Odense, nye arbejdspladser på vej til SKAT, og Danmarks største naturpark Naturpark Lillebælt, som vi deler med Fredericia og Kolding Kommuner.

Taletid til gode projekter
På hjemmebanen, fik erhvervslivet store roser med på vejen for samarbejdet omkring flygtningeindsatsen, hvor vi lige nu er top 5 i Danmark, når det gælder om at få flygtninge i arbejde.

Også konkrete projekter med inddragelse af borgerne fik taletid. Helt bogstavelig talt, var der videohilsner på storskærmen fra engagerede deltagere fra forskellige projekter, der har skabt udvikling i kommunen. Fra fire mødre i Strib, der står bag “Strib i Bevægelse”, og ved fælles hjælp er gået fra et ønske om en rutsjehøj ved skolen til 13 projekter spredt over hele lokalsamfundet. Til formand for Ældrerådet Flemming Enevoldsens fortælling om varm mad tilberedt på plejehjemmene, så det bidrager til god appetit og hjemlig hygge. Og et besøg hos kunstner Birgit Mau, der har lagt have til i Klimabyen, med bl.a. nye regnbede, som har bidraget til den fælles kamp mod klimaforandringerne – og samtidigt fået styrket naboskabet.

Kvalitet i velfærden
På turen rundt i kommunen, kom borgmesteren også til den gode kernevelfærd. Her er Byrådet tilfreds med de fremskridt, der er sket i velfærden i sidste byrådsperiode. Samtidigt har politikerne med en ny aftale om politisk lederskab lovet hinanden at give velfærden et kvalitetstjek:

– Vi vil udfordre og eksperimentere for at se, hvad vi kan gøre bedre for den pose penge, vi allerede har, med henblik på at styrke kvaliteten i vores velfærd yderligere. Og det kan godt lade sig gøre at skabe endnu bedre daginstitutioner, skoler, plejehjem, biblioteker og sociale tilbud ved at tænke kreativt, ved at arbejde sammen og ved at være innovative.

Og der er store forventninger til det kommende velfærdstjek, som vil tage udgangspunkt i strategien for Fremtidens Velfærd:

– Som borger, vil man i højere grad opleve en kommune, der understøtter én i at tage ansvar for sig selv, og at vi sammen tager et medansvar for hinanden. Uden at vi tager over. Hvad enten det handler om Kamille på 5 eller Karl på 87. Grundlaget for vores fælles velfærd er heldigvis godt. Middelfart Kommune har en bund solid økonomi, sluttede borgmesteren.

Nøglen til bæredygtig byudvikling er tilflytning
Mens der endnu var strøm på den lille elbil, så gik turen omkring emnet ‘bæredygtig byudvikling’. Her satte borgmesteren en streg under vigtigheden af, at vi sammen får skabt lokalområder, der tiltrækker nye naboer, som er aktive i deres lokalsamfund:

– Det er glædeligt, at der er gang i omdannelsen af de gamle rådhuse i Ejby og Nørre Aaby. I Nørre Aaby bliver der 30 nye lejligheder og i Ejby godt 40. I boligerne flytter nye familier ind, som sender børnene i skolen og institutionen, deltager i foreningslivet og handler i de lokale butikker. Tilflytning er nøglen til bæredygtig byudvikling. Det sikrer os et plus på den sociale bundlinje, forklarede borgmesteren.

Også det store byggeboom blev fremhævet, som lige nu sikrer, at 600 nye boliger er på vej over alt i kommunen.

Til slut, lød en invitation fra Byrådet til lokalsamfundene på at gå skridtet videre og arbejde med nye udviklingsplaner for lokaludvalgene. Herunder også en opfordring til dialog om konkrete planer for forskønnelse af kommunens mange byer.

Godt nytår med Nytorv
Sidste stop på rundturen i den lille elbil var Nytorv, hvor glæden over åbningsfesten på Festlig Fredag gav smil på læben. Foran billedet af et propfyldt Nytorv i solskin fra samme sommerdag, lød konklusionen:

– Den bedste del af historien omkring Nytorv er i virkeligheden ikke, hvad vi har bygget, men hvordan vi har gjort det muligt. Opskriften er den efterhånden velkendte. Nemlig tæt samarbejde. Mellem erhvervsliv, lokalsamfund og kommune. Og i det her tilfælde: Tilsat en stor portion ambition, vilje og mod. Derfor vil jeg gerne takke investorerne for at have skabt en ny bydel, en ny skyline – og et nyt byrum, hvor mennesker mødes.

Og således opløftet, kunne borgmesteren sammen med Byrådet hæve glasset, glæde sig over en kommune, hvor glasset er mere end halvt fyldt, og ønske alle et ‘godt nytår’.

De, der ikke havde tid eller mulighed for at deltage kunne kigge med hjemme fra sofaen, hvor talen også blev sendt live fra Middelfart Kommunes facebookside. Her kan den stadig ses.

Årets gæstetaler var Martin Nørholm Baltser fra Middelfart Sparekasse, som gav et indblik i, hvordan de driver en bæredygtig forretning, som også handler om fokus på andre bundlinjer end den økonomiske – nemlig den menneskelige og sociale. Derfor er Middelfart Sparekasse også flere gange kåret som en af Danmarks – og endda Europas – bedste arbejdspladser. I Middelfart Kommune er de også kendt for deres gode samarbejde, og for lysten og modet til at investere i lokale projekter, events og foreningslivet.