Middelfart Sparekasse holder den regnskabsmæssige kadence. Et overskud på 125,9 mio. kr. før skat på koncernniveau er det bedste resultat i sparekassens historie og overgår dermed 2016-regnskabet.

Med et resultat før skat på 125,9 mio. kr. på koncernniveau kan Middelfart Sparekasse se tilbage på 2017 som det resultatmæssigt bedste år nogensinde for sparekassen.

– Det er et resultat, vi er meget stolte af. På trods af, at konkurrencen er hård, har vi holdt de seneste års flotte kurs gennem hele 2017, siger adm. direktørMartin Baltser.

Ingredienserne, der tilsammen giver det gode resultat, er mange. Martin Baltser nævner faktorer som en stor tilgang af nye kunder, stor aktivitet på bolig- og investeringsområdet, meget lave tab og nedskrivninger samt en dygtig hånd i forhold til at placere sparekassens overskudslikviditet.

Gode tider for bankkunderne


Går man dybere ned i tallene, ses det, at indtægterne fra udlån falder en anelse, selv om udlånet er vokset med næsten 17 procent i 2017.

– Det er et billede på, at det er gode tider for bankkunderne. De meget lave renter slår fuldt igennem hos kunderne, der kan låne penge billigere end måske nogensinde før, og det presser os naturligvis på indtjeningen. Omvendt betyder de meget lave renter, at kun meget få kunder har svært ved at leve op til deres forpligtelser over for sparekassen. Derfor er vores niveau for tab og nedskrivninger meget lavt, siger Martin Baltser.

Udlånet vokser i høj grad i takt med, at sparekassen byder nye kunder velkommen. I 2017 kunne sparekassen glæde sig over – netto – at kunne byde 6.090 nye kunder velkommen, hvilket svarer til en fremgang på 9,1 procent.

Toplinjen vokser

På indtjeningssiden er der fremgang på gebyr- og provisionsindtægter. Det hænger naturligvis også sammen med et øget forretningsomfang som følge af de mange nye kunder. Dertil skal lægges, at der er gang i boligmarkedet, og at flere vælger at investere

deres pensionsmidler eller en del af deres kontante indestående. Således er indlån i puljeordninger mere end fordoblet til næsten 1,4 mia. kr. ultimo 2017.

– Gevinsten for kunderne, der investerer, er endnu større, end den er for os. Kunderne har store summer stående på almindelige indlånskonti til en rente på nul procent. Vi råder derfor ofte kunderne til at investere for at sikre sig mod, at deres penge bliver mindre værd år for år, siger Martin Baltser.

I alt vokser sparekassens toplinje, netto rente- og gebyrindtægterne, med 3,5 procent i forhold til 2016.

 

Solid kapitalmæssig overdækning

Med et resultat efter skat på 104,9 mio. kr. vokser sparekassens egenkapital til 1.127 mio. kr. Nye kapitalkrav, der indføres løbende frem til 2023, betyder, at Sparekassen i lighed med alle andre pengeinstitutter skal være kapitalmæssigt væsentligt mere polstret om

fem år i forhold til i dag.

Solide økonomiske resultater, fortsat opbakning fra garanterne og eventuelt optagelse af ansvarlig kapital er sparekassens vej til at leve op til de kommende kapitalkrav. Ved udgangen af 2017 er sparekassens kapitalprocent 15,4 mod et solvensbehov på 8,8.

– Myndighederne gør deres arbejde med at sikre, at alle pengeinstitutter er så godt kapitaliseret, at finanskrisen ikke gentager sig. Vi gør vores arbejde ved at give vores kunder den rådgivning og de produkter, de har brug for. Så længe vi har fuldt fokus på

at drive sparekassen så godt som muligt til glæde for kunderne, medarbejderne og lokalsamfundene, så skal vi nok leve op til de krav, myndighederne stiller. En kapitalmæssig overdækning på 6,6 procentpoint viser, at vi er godt på vej, siger Martin Baltser.

Fokus på de nuværende rammer
I 2018 forventer sparekassen et resultat før skat på koncernniveau på 80-100 mio. kr. Udsigten til endnu et år med meget lave renter gør, at sparekassen ikke forventer at kunne levere helt samme resultat som i 2017.

– De seneste år har vi kunnet fokusere på toplinjen og levere stærke resultater gennem organisk vækst. Med det fortsatte pres på udlånsrenterne og kravene til yderligere opbygning af kapital må vi nu også kigge mere på omkostningssiden for at sikre solide overskud og dermed kapitalopbygning i de kommende år. Det betyder blandt andet, at vi ikke har nogen aktuelle planer om at åbne nye afdelinger. Når man kigger på landkortet, ligger vores afdelinger fantastisk, og vi vælger nu at fokusere fuldt ud på udvikling i de bestående rammer, siger Martin Baltser.