Industriens produktion steg markant i januar 2016. Fremtiden ser lys ud. Således peger en række nøgletal i positiv retning for dansk industri, heriblandt høje produktionsforventninger og høj produktivitet.

I årets første måned steg industriens produktion med 2,8 pct. Dermed er produktionsindekset for industrien oppe i 119, hvilket nærmer sig produktionen på niveauet før finanskrisen.

“Jeg mener, at industrien er en af de mest velsmurte sektorer i Danmark. Vi har i den seneste måneds tid fået en række nøgletal, der peger i den rigtige retning. Vi har set, at produktionsforventningerne i industrien er relativt høje, at lagrene bliver mindre, at ledigheden er faldende og at industrieksporten stiger. Sammen med en høj produktivitet peger det på en sektor med en rigtig god konkurrenceevne”, siger cheføkonom Thomas Søby

Industriens varer sælges både herhjemme og i udlandet.

“Virksomhederne i industrien er uden tvivl klar til at levere, og sektoren er stærk. Men vi må samtidig anerkende, at dansk industri er så udadvendt, at udenlandske konjunkturer naturligvis spiller en stor rolle”, siger Thomas Søby.

På trods af den positive udvikling er der trusler både globalt og herhjemme.

“Værdien af industriens omsætning steg ligeledes i januar 2016. Eksportomsætningen ser ud til kunne trække læsset og løfte dansk industri. Eksporten kan dog blive presset af uroen omkring den kinesiske økonomis vækstpotentiale og en række geopolitiske konflikter samt de afledte effekter, det måtte have på de globale markeder. En anden – mere hjemlig – udfordring er, at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Allerede på nuværende tidspunkt er ledigheden lav, og der mangler blandt andet smede og maskinteknikere, så der skal gang i uddannelserne, hvis vi skal opretholde momentum i industrien”, siger Thomas Søby.