Team OPP og Region Syddanmark er i fuld gang med det første offentlig-private sygehusbyggeri i Danmark – et byggeri som bliver et af de største OPP-projekter herhjemme – og som kommer til at indeholde Psykiatrisk Afdeling Vejle.
Projektet fejres nu med rejsegilde, hvor de forskellige samarbejdspartnere deltager og vil holde tale:

Fredag 30. oktober 2015 kl. 11.00
Beriderbakken, 7100 Vejle

Fakta
De 17.000 kvadratmeter fordeles på to etager og bygges sammen med Vejle Sygehus via en 200 meter lang gangbro. Byggeriet har en samlet anlægssum på 430 mio. kr. Byggeriet rummer Psykiatrisk Afdeling Vejle, psykiatrisk akutmodtagelse, i alt 99 sengepladser samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium.

Konsortium – Team OPP: PKA, PensionDanmark, Sampension (investorer), MT Højgaard (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold). Arkitekt: Arkitema. Rådgivende ingeniør: MOE A/S. Bestiller: Region Syddanmark.
Forventet klar: Senest januar 2017.
OPP projektet betyder, at byggeriet realiseres flere år tidligere, end hvis Region Syddanmark selv skulle have opført det. MT Højgaard skal stå for opførelse, og DEAS for drift og vedligehold i 25 år.
PKA, PensionDanmark, Sampension, MT Højgaard og DEAS indledte i 2012 et samarbejde om at bygge, vedligeholde og finansiere danske OPP-projekter over de kommende år for op mod 5 mia. kr. Fokus er på bygningsrelaterede OPP-projekter i kommunerne, regionerne og staten. Vejles nye psykiatriske afdeling bliver parternes første projekt sammen.