Forbrugerklagenævnet har afgjort, at to forbrugere skal have deres penge tilbage fra rejsebureauer, fordi rejsebureauerne ikke havde oplyst tydeligt nok, at de solgte rejserne på vegne af flyselskaberne. Sagerne vil få betydning for yderligere 255 forbrugeres sager.

Et online rejsebureau skal betale penge tilbage til en forbruger. Forbrugeren kunne ikke benytte de flybilletter, hun havde købt, fordi flyselskabet gik konkurs.

Rejsebureauet har hævdet, at de ikke var forbrugerens aftalepart og har derfor afvist at betale pengene tilbage. Forbrugerklagenævnet har nu afgjort, at rejsebureauet ikke havde gjort det tilpas tydeligt, at de indgik aftalen på vegne af et flyselskab. Derfor skal rejsebureauet erstatte forbrugerens tab.

Det samme gælder for et andet rejsebureau, som var en fysisk butik. Her havde en forbruger krævet kr. 34.000 i erstatning. Forbrugeren kunne ikke bruge de flybilletter, han havde købt via bureauet, fordi flyselskabet gik konkurs. Forbrugerklagenævnet har nu afgjort, at rejsebureauet heller ikke havde gjort det klart nok, at de handlede på vegne af et flyselskab.

Forbrugerklagenævnet har afgjort sagerne, efter Østre Landsret i november 2015 afsagde dom i en lignende sag til fordel for forbrugeren.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Niels C. Beier, siger:

”Et rejsebureau skal tydeligt gøre det klart for forbrugeren hvis det indgår en aftale på vegne af andre. Det skal også oplyse, hvilke konsekvenser, det har for forbrugeren. Hvis det ikke fremgår tydeligt, vil rejsebureauet blive anset for at være forbrugerens aftalepart. Det vil betyde, at rejsebureauet skal erstatte forbrugerens tab, hvis fx et flyselskab går konkurs, så flybilletterne ikke kan bruges.”

I en tredje sag er Forbrugerklagenævnet kommet frem til, at et online rejsebureau var forbrugerens aftalepart, men at forbrugeren ikke skulle have medhold i sagen. Forbrugeren havde selv annulleret billetterne, og der er kun fortrydelsesret på flybilletter, hvis det er aftalt med den erhvervsdrivende. Forbrugeren henviste til flyselskabets vilkår om fortrydelsesret, men forbrugeren kunne ifølge nævnet ikke gøre brug af flyselskabets fortrydelsesret, fordi han havde købt billetterne af rejsebureauet.

Se de tre afgørelser her:

12/08663

14/09972

12/08993