Et af de nye ansigter i Regionsrådet i Region Syddanmark er Pernelle Jensen (V), der er valgt i Fredericia. Hun er klar til arbejdet i udvalget for den nære sundhed og sundhedsudvalget. Det er to vigtige udvalg, siger Pernelle Jensen selv.

Arbejdet for det nye regionsråd i Region Syddanmark er så småt begyndt. Hver gang et nyt regionsråd – eller for den sags skyld byråd – tiltræder er der i den første tid en række kurser og oplæring i det der venter forude. Det er nødvendigt, at de valgte politikere har fuld forståelse for opgaver, indhold, lovgivning og meget andet. Derfor har der ikke været den store politiske aktivitet i årets første måned. Dog har der været en række indledende møder og de første udvalgsmøder. Her er også blevet endeligt konstitueret – og her er Pernelle Jensen (V) meget tilfreds.

– Jeg er kommet i sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen, fortæller en glad Pernelle Jensen, der har haft sine første møder i de to udvalg.

– Sundhedsudvalget beskæftiger sig med alt, der har noget med sygehuse at gøre, udvalget for den nære sundhed beskæftiger sig med det borgernære, sundhedshuse, praktiserende læger, fysioterapeuter. Så det er to store sundhedsudvalg jeg er kommet ind i. Det er udvalgene der handler om den store sundhed. Det synes jeg er en enormt vigtig opgave. Også for borgerne og være med til at præge sundhedsvæsenet fremadrettet. Det glæder jeg mig enormt meget til, siger Pernelle Jensen.

I forhold til de opgaver der venter er Pernelle Jensen klar til arbejdet, der ikke er startet på fuld kraft endnu.

– Det er kun februar, så vi er ikke kommet så meget i gang endnu. Vi har haft et enkelt møde, så vi er ikke i gang med opgaverne. Men det er noget der optager mig meget. Det er enormt borgernært. Taler vi det borgernære sundhed, der er lægevagten bare rigtig vigtig. Den store gordiske knude er, at lægerne siger de ikke har ressourcer nok, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Men der er også mange andre spændende opgaver i de to udvalg. Vi har et sundhedsvæsen der er presset og som skal hænge sammen. Nogle af de emner jeg synes har været vigtigt ligger inden for de her to udvalgsområder. Der er jeg rigtig glad for, at jeg kan være med til at præge det de næste fire år.

Regionerne er relevante

Der venter snart en ny sundhedsreform, hvor flere stiller spørgsmålstegn ved regionernes berettigelse. Pernelle Jensens eget parti, Venstre, har tidligere foreslået at nedlægge regionerne. Men det er Pernelle Jensen ikke enig i. Hun mener, at der er god grund til at beholde regionerne.

– Det har været en meget lang debat om regionerne der har varet i mange år. Jeg synes ikke debatten er så heftig lige nu som den var for år tilbage. Jeg kan se at regionerne har en vigtig rolle at spille i forhold til hele det sundhedsmæssige, som rent faktisk er noget der optager borgerne rigtig meget. Derfor tror jeg det er vigtigt, at der er en direkte repræsentation med et folkevalgt organ der er meget tæt på beslutningerne. Men noget af det jeg har ønsket er et bedre samarbejde kommuner og region i mellem. Det synes jeg at vi godt kan blive bedre til, siger Pernelle Jensen.

Debatten tager ofte sit udgangspunkt i, at der er mange tiltag på sundhedsområdet der kommer fra Christiansborg. Dertil kommer en snarlig sundhedsreform, hvor der virker til at være meget bred enighed på tværs af Folketinget om, at der skal mere nærhed i sundhed og dermed formentlig også flere opgaver der skal lægges ud til kommunerne. Men Pernelle Jensen fastholder, at regionerne spiller en vigtig rolle.

– Det handler også om udmøntningen af de midler der kommer. Jeg synes det er vigtigt, at der er politiske repræsentanter ind i et regionsråd med så store og vigtige opgaver der ligger i det danske sundhedsvæsen, suger Pernelle Jensen.

– Jeg synes der kommer til at være for langt mellem borgerne og beslutningerne. Der kommer til at være meget store opgaveporteføljer alt efter hvor opgaverne i givet fald skulle ligge. Jeg synes den konstruktion man har i dag er god, fordi man gennem de folkevalgte har en direkte indflydelse på hvordan sygehusvæsenet skal være. Når det er sagt, så synes jeg helt klart at man skal have et tættere samarbejde med kommunerne – også på politisk niveau, fortsætter Pernelle Jensen.

Netop samarbejdet med kommunerne har der været kritik af i forbindelse med Vagtlæge-sagen. Her har der fra regionens side ikke været en orientering om situationen til trods for, at man i Region Syddanmark hele tiden har kendt til lukningen af 10 konsultationssteder. Dog er der også flere gode eksempler på, at kommuner og regionen arbejder tæt sammen. Blandt andet har der været flere opgaver som kommunerne har taget del i for at skabe mere nærhed i sundhed.