Region Syddanmark kan og må ikke udbetale erstatninger på eget initiativ. Det er udelukkende Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen, der beslutter, hvorvidt en patient skal have udbetalt erstatning.
Region Syddanmark skal følge Patienterstatningens og Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser.

– Vi kan og må som region ikke beslutte, hvorvidt en patient kan beholde sin erstatning eller ej. Det er udelukkende Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen, der som uvildige instanser tager stilling til patientens sag, forklarer Jens Elkjær, der er sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Patient fik tilkendt og derefter frakendt erstatning

Den pointe har været nødvendig at præcisere ovenpå de seneste dages historier i medierne, hvor en patient i forbindelse med behandling på Odense Universitetshospital fik amputeret det ene ben.
Odense Universitetshospital tog selv initiativ til at kontakte Patienterstatningen efter operationen, hvilket sygehuset skal, hvis der kan være mulighed for, at en patient har krav på en erstatning. Patienterstatningen tildelte den pågældende patient erstatning. Region Syddanmark udbetalte herefter erstatningen, som loven foreskriver.

Patienten valgte derefter på eget initiativ at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, og her mente ankenævnet ikke, at patienten havde ret til erstatningen. Derfor har Region Syddanmark bedt patienten om at tilbagebetale erstatningen, som loven foreskriver.

– Det er en ulykkelig sag, og uden tvivl en sag, der har store konsekvenser for patienten, men når Ankenævnet beslutter, at patienten ikke er berettiget til erstatningen, så har vi ikke andre muligheder end at bede om at få pengene tilbagebetalt, siger Jens Elkjær.

Patienten har givet udtryk for at ville udtage stævning i sagen mod Ankenævnet for Patienterstatningen, og Region Syddanmark vil derfor sætte kravet om tilbagebetaling i bero, indtil sagen er afgjort.