Efter nedlukninger og nu en komplet genåbning uden restriktioner har mange danskere bevæget sig væk fra coronaens konsekvenser. Men en ekspertgruppe der for nyligt har afleveret en afrapportering til regeringen, ser frem til flere års kamp mod pandemien.

Selvom vaccinerne indtil videre lader til at mindske covid19’s betydning for samfundet, så er der en overhængende fare for at der opstår nye varianter af viruset, og det vil kræve tilsvarende ændringer i beredskabet. Samtidig skal danskerne forberede sig på, at der skal vaccineres yderligere i årerne fremover, da effekten af vaccinerne vil aftage med tiden. Hvor lang tid en vaccinering kan beskytte, er endnu usikkert, men ekspertgruppen anbefaler at man holder øje med udviklingen af de såkaldte gennembrudsinfektioner, hvor patienter der er vaccinerede, alligevel bliver syge med covid19. I de tilfælde er det især sværhedsgraden af infektionen, der kan være en indikation for vaccinernes effekt.

I rapporten “Hverdag med øget beredskab” der blev skabt på baggrund af en rammeaftale mellem partierne i Folketinget før genåbningen af Danmark i marts 2021, kommer man som ønsket med anbefalinger til en langsigtet strategi for håndteringen af pandemien. Der er tale om et perspektiv for et 2-3 års forløb, hvor verden forventes at ville være plaget af coronapandemien.

Økonomien er også blevet en del af rapporten, hvor der i ekspertgruppen har siddet to samfundsøkonomer, henholdsvis professor Torben M. Andersen og Professor Michael Svarer. For det har været dyrt for samfundet at lukke ned, og ønsket har været at få en strategi, der kan balancere mellem behovet for at handle mod covid19 og de omkostninger, der er i den forbindelse. De øvrige medlemmer af ekspertgruppen er professor Astrid Iversen, Kåre Mølbak og Jens Lundgren, der alle er med som sundhedseksperter, således at sammensætningen af ekspertgruppen nogenlunde har repræsenteret begge perspektiver.

I rapporten hæfter man sig ved en betydelig usikkerhed, der også har været et kendetegn ved pandemiens håndtering indtil videre. På den ene side har man konstateret, at hvis man ikke griber ind i rette tid, kan det få alvorlige og ubehagelige konsekvenser for situationen. Omvendt vil man normalt gerne afvente sikre og videnskabsbaserede oplysninger, før man handler. Samtidig konstaterer eksperterne at det er vigtigt, at myndighederne bevarer en høj grad af troværdighed, hvorfor de anbefaler en klar og entydig kommunikation til befolkningen. Særligt i begyndelsen af krisen har der været generelle problemer med at få logikken til at hænge sammen i budskaberne, når befolkningen forsøgte at orientere sig om, hvorfor man måtte det ene, men ikke det andet.

“En langsigtet strategi for håndtering af coronavirus kan betragtes som en grundlæggende afvejning af fire hensyn: smittespredning, samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed samt individuel frihed. Således kan ethvert tiltag vejes ud fra tiltagets positive effekter (tiltagsgevinst) og negative effekter (tiltagsbyrde) for disse fire hensyn”, skrives der i rapporten. Det er især den individuelle frihed, der har givet udfordringer for myndighederne, hvor restriktionerne har været omfattende og indskrænket danskerne bevægelsesfrihed.

Med forslagene til en ny strategi ligges der op til en balance mellem de forskellige hensyn, men der er fortsat hos eksperterne en forventning om, at det kan blive nødvendigt at genindføre restriktioner, hvis der opstår nye varianter af covid19. Ekspertgruppen foreslår, at man øger og opretholder en høj grad af vaccinedækning i befolkningen, som de mener er “det mest effektive tiltag over for coronavirus”. I samme øjemed nævner man at det forventes, at vaccinerne vil blive godkendt til børn under 12 år, og hvis det sker “er det centralt, at der opnås en høj tilslutning i grupperne”.

Samtidig med at man altså anbefaler at øge antallet af vaccinationer, vil man også have en “håndtering af en aftagende effekt af vacciner”. Det skyldes at der er indikationer på, at vaccinerne aftager over tid, men at vaccinerne afhjælper på sværhedsgraden af en infektion. “Det er afgørende, at faldende vaccineeffekt håndteres rettidigt og effektivt”, skriver eksperterne.

For at kunne styre de forskellige tiltag ønsker ekspertgruppen at man fokuserer på “overvågning og viden om epidemiens udvikling”, hvor det især er pålidelige data om forekomsten og spredningen af coronavirus, der skal sikres. Udover almindelige test er det også spildevandstest, der skal give indikationer for spredningen i befolkningen.

Selvom mange har sluppet taget i de mange forebyggende tiltag i dagligdagen, er det ekspertgruppens vurdering, at der fortsat er brug for fokus på smittespredning i samfundet: “Alle aktører i samfundet skal være indstillede på fortsat at have fokus på smitteforebyggelse, da vacciner ikke kan stå alene i epidemihåndteringen”. Det gælder udluftning, hygeine, rengøring, selvisolering ved symptomer og smittesporing. Generelt opfordrer man til at stat, regioner og kommuner har et godt beredskab, men også private virksomheder:

“Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis alle større samfundsaktører forbereder sig på og planlægger et beredskab, der muliggør fx hjemmearbejde, samarbejde på tværs af lande eller smittedæmpende tiltag (fx test, hygiejne, luftudskiftning, afstand, brug af mundbind mv.), for de virksomheder, der er nødt til at have medarbejdere til stede, hvis epidemiens udvikling skaber behov for yderligere indsatser”.