Regeringen har taget mange og vidtgående skridt med støtte- og kompensationsordninger til dansk erhvervsliv for at afbøde de negative konsekvenser som følge af corona-udbruddet. Med en ny fælles erklæring tilkendegiver regeringen og FSR – danske revisorer, at man står sammen om at bringe danske virksomheder og arbejdspladser bedst muligt gennem krisen.

Regeringen tilkendegiver blandt andet i fælleserklæringen, at den aktivt vil arbejde for at understøtte kvaliteten og effektiviteten i revisorernes arbejde.

I erklæringen tilkendegiver revisorerne til gengæld, at branchen også i denne ekstraordinære situation vil leve op til sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, så ordningerne ikke bliver udsat for misbrug og spekulation, og at branchen vil gøre det på rimelige vilkår for kunderne.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

“Revisorerne er vigtige for, at regeringens støtteordninger til dansk erhvervsliv og de danske arbejdspladser kommer ud at virke, og revisorerne arbejder hårdt for at få sagerne igennem lige i øjeblikket. Samtidig er der en lige så vigtig opgave for revisorerne og myndighederne i at arbejde sammen om, at de mange ansøgninger bliver ordentligt kontrolleret, så der ikke bliver spekuleret i behovet for ordningerne, og så ordningerne ikke bliver misbrugt. Og dén opgave, synes jeg også, at revisorerne viser, at de er villige til at løfte med denne erklæring.”

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen:

”Regeringen og Folketinget har ønsket grundig kontrol af udbetalingerne og at revisors erklæringer skal være med høj grad af sikkerhed. FSR – danske revisorer har givet tilsagn om, at vi vil løse denne samfundsmæssigt betydende opgave med høj kvalitet, effektivt og med blik for, at virksomhedernes ansøgninger kan komme hurtigt til Erhvervsstyrelsen, så virksomhederne kan få deres penge. Vi noterer med tilfredshed, at regeringen vil arbejde aktivt for, at lovgrundlag, bekendtgørelser og vejledninger vil være rettidigt tilgængeligt”. 

Når der bliver stillet krav om revisorkontrol med de mange midler, staten udbetaler som corona-krisehjælpe, er det først og fremmest for at understøtte, at pengene går til de rigtige, og for at undgå spekulation og misbrug af ordningerne.

Med den nye fælleserklæring forpligter regeringen og revisorbranchen derfor også hinanden på at arbejde aktivt for aktivt at stoppe snyd og omgåelse, da støtteordningernes betydelige milliardbeløb er et fristende mål for kriminelle.

Arbejdet vil blandt andet bygge på samarbejde og dialog med myndighederne om hurtigt at lukke huller i støtteordningerne, som revisorerne og/eller myndighederne måtte blive opmærksomme på.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer