Regeringen præsenterer i dag et udspil, der sætter ind med en bred vifte af initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser. Med udspillet lægger regeringen op til at skærpe straffen, og politiets behandling af konkrete sager bliver styrket. På ungdomsuddannelserne styrkes den forebyggende indsats, og trivselsmålinger skal bruges til at holde øje med, om elever krænkes på nettet.
Digitale sexkrænkelser er forbrydelser, der kan give ofrene langvarige sår på sjælen. Det skriver Jusititsministeriet i en pressemeddelelse.

Tre af regeringens ministre går derfor til kamp mod digitale sexkrænkelser. Det gælder både den deling af intime billeder og videoer, som foregår i nogle ungdomsmiljøer, og den mere organiserede udnyttelse af private nøgenbilleder. Eksempelvis når bagmænd tjener penge på at sælge adgang til mapper med intime billeder af piger fra et bestemt lokalområde eller bytter nøgenbilleder med hinanden i lukkede chatrum.

Regeringen vil nu hæve strafferammen for digitale sexkrænkelser og styrke politiets indsats på området.

Konkret vil regeringen hæve strafferammen fra 6 måneder til 2 års fængsel for overtrædelse af straffelovens § 264 d (uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder af en andens private forhold) under særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvis det sker på internettet.

Der vil samtidig blive udarbejdet informationsmateriale om, hvad man som offer kan forvente, når man anmelder sin sag til politiet. Det skal sikre gennemsigtighed og bidrage til en ensartet behandling.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Deling af intime billeder og film uden samtykke er ikke blot respektløst og dybt forkasteligt, det er også ulovligt. Med denne pakke vil regeringen skærpe straffen for digitale sexkrænkelser. Dermed sender vi et klart signal om, at der er tale om en alvorlig og krænkende forbrydelse. Samtidig sætter vi ind med klare retningslinjer til politiet og anklagemyndigheden, for når man som offer går til politiet, skal man have vished om, at sagerne bliver taget alvorligt.”  
Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) vil bl.a. igangsætte en undersøgelse af unges opfattelse af køn, krop, seksualitet og digital adfærd.

”Det er udtryk for et alvorligt normskred, når vi igen og igen ser eksempler på unge – særligt piger – der får nøgenbilleder eller intime detaljer delt mod deres vilje, og når de efterfølgende bliver chikaneret og udskammet. Hver gang er der tale om et menneske, som er blevet frataget retten til selv at bestemme over sin krop, og hvad hun – eller han – vil dele med andre. Det skal vi til bunds i og have gjort op med,” siger Karen Ellemann.

På gymnasierne vil det bl.a. blive tydeliggjort, at den enkelte institution har beføjelser til at sanktionere elever, der deler krænkende materiale, uanset om det er sket på eller uden for skolen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lægger desuden vægt på, at de kommende trivselsmålinger i gymnasiet også skal bruges til at holde øje med, om elever udsættes for digitale sexkrænkelser.

”Trivselsmålingerne giver skolerne mulighed for spotte, hvis der er ved at udvikle sig en kultur for videredeling af intime billeder og sætte ind overfor det. Det kan også være en anledning til at tale om et emne, som kan være vanskeligt at få hul på. Samtidig sikrer det, at den eller de elever, det går ud over får hjælp, så de igen kan få et godt ungdomsliv og trives på deres uddannelse,” siger Merete Riisager.

Læs om alle initiativerne i regeringens indsats mod digitale sexkrænkelser.