Alt for mange børn i Danmark synes, det er i orden, at deres forældre straffer dem fysisk. Og alt for mange børn mener, at der er så hård en tone på sociale medier, at de afholder sig fra at dele deres holdninger.

Det er nogle af de nedslående resultater i en ny undersøgelse, som UNICEF og Institut for Menneskerettigheder netop har offentliggjort, og som vækker stor bekymring i Red Barnet.

Især er det meget foruroligende, at 9 pct. at børnene svarer, at det er i orden, at forældre straffer deres børn fysisk ved for eksempel at ruske dem eller give en lussing. Tallet har været støt stigende siden 2014, hvor kun 3 pct. at børnene fandt det i orden. Udviklingen er rystende, mener Red Barnets stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell. Især set i lyset af at det i mere end 24 år har været ulovligt at slå børn i Danmark.

– Børn skal vide, at de har ret til et liv uden vold. Hvis de ikke ved det, kan de jo ikke sige fra, passe på hinanden og bede om hjælp, hvis mor eller far slår. Denne undersøgelse er en tydelig og sørgelig påmindelse om, at alt for mange børn stadig ikke ved, at de har ret til at vokse op uden vold, og det bliver vi simpelthen nødt til at få ændret på. Vold mod børn skal stoppes. Og det er vi voksnes ansvar at gøre det, siger Janne Tynell.

Undersøgelsen viser også, at kun knap halvdelen af børnene – 45 procent – ved noget eller meget om deres rettigheder. Det er langtfra godt nok, og her er det vigtigt at sætte ind.

– Alle børn skal kende deres rettigheder, for det er forudsætningen for at kunne kræve dem. Og for at kunne sige fra, hvis rettighederne krænkes. Derfor er der i den grad brug for at få sat børnerettigheder på skoleskemaet, siger Janne Tynell.

Hvert år i november afholder Red Barnet Børnerettighedsdagen på skoler over hele landet, og organisationen står også bag adskillige undervisningsmaterialer, som netop skal give børn et større kendskab til deres rettigheder.

FN’s Børnekonvention sikrer også børnene en ret til at blive hørt og udtrykke deres meninger. Her er der også dårligt nyt i undersøgelsen fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder. For første gang er der spurgt ind til børnenes ytringsfrihed på digitale medier. Her svarer mere end hvert fjerde barn – 29 procent – at der er så hård en tone på sociale medier, at barnet afholder sig fra at dele sine holdninger i for eksempel chatfora eller debatter.

– Børn har en vigtig stemme i debatten, og vi svigter dem, hvis vi ikke sikrer en ordentlig tone også i den digitale verden. Fra vores rådgivning SletDet ved vi, at rigtig mange børn bliver krænket og mobbet på nettet. Vi skylder vores børn at klæde dem på til at passe bedre på sig selv og hinanden – også når de er sammen online og deler holdninger der, siger Janne Tynell.