Den smalle og 1 km lange kystskov ved  på sydsiden af Kolding Fjord blev sidste år en del af Kolding Kommunes Vild Med Vilje-projekt. Det betyder i praksis, at man lader træstammer og grene ligge til naturligt forfald i skovbunden og fremover lader døde træstammer stå i skoven uden at fælde dem, og det er helt afgørende for at tiltrække mere dyreliv.

’Døde træer er levested for talrige svampe, insektarter og forskellige fugle som spætter og ugler. Hvis man har en intensiv skovdrift, hvor man fjerner det døde træ, fjerner man også en meget stor del af levestederne for dyr, svampe og planter ’, forklarer Line Ankjær, biolog i By- og Udviklingsforvaltningen.

En biodiversitetsskov, med mange forskellige arter, byder også på bedre muligheder for naturoplevelser. Børnene fra Tved Børnehave vil som en del af indvielses-arrangementet se, hvor mange krible-krable-dyr de kan finde i skoven sammen med naturvejleder Peer Høgsberg.

Nyd skoven og udsigten

By- og Udviklingsforvaltningen har lavet tre lysninger i skoven med bord og bænke-sæt, hvor der er fældet nogle træer, så man også bedre kan nyde den smukke udsigt over fjorden.

’Det er en vigtig del af Vild Med Vilje-projektet, at vi både skaber mere biodiversitet og bedre muligheder for at opleve naturen. Ved at lave små oplevelsesrum i skoven bliver der mulighed for at holde picnic, nyde roen eller bare tage et lille hvil med en flot udsigt. Hvis man vil på en længere gå- eller cykeltur, kan man fortsætte ud ad stien gennem skoven, der fortsætter ud mod Agtrup ’ fortæller Line Ankjær.

Program for indvielsen den 9. maj kl. 10-11.30

Formand for Miljøudvalget Birgitte Kragh og formand for Teknikudvalget Knud Erik Langhoff sætter et nyt infoskilt op ved indgangen til skoven.  Mødested: Ved ’indgangen’ til Rebæk Kystskov. Parkering på p-pladsen for enden af Stranden.

Naturvejleder Peer Høgsberg og børn fra Tved Børnehave finder krible-krabledyr Skovvandring med informationer om biodiversitetsskov og Vild Med Vilje.

FAKTA

Biodiversitetsskov

En biodiversitetsskov er en skov, hvor det primære formål er at skabe mest mulig biodiversitet samt gode muligheder for at opleve denne for borgerne. Mange insekter, fugle og planter lever og er afhængige af døde træstammer, som bo- og ynglested, og kan derfor ikke trives i intensivt drevne skove. Der tages ikke træ ud af en biodiversitetsskov, og døde grene og stammer beskæres kun, hvis de er til fare for skovgæsterne. Rebæk Kystskov bliver Koldings første biodiversitetsskov.

Læs mere om Vild Med Vilje-projektet på kolding.dk/vildmedvilje