En ny uafhængig evaluering af headspace Danmark foretaget af Rambøll Management Consulting for Sundhedsministeriet understreger, hvor vigtig headspace er for børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Evalueringen er foretaget i forbindelse med, at der er indgået en aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022, hvor der er afsat i alt 57 mio. kr. til oprettelse af nye headspace-centre.

De unge føler sig set, hørt og mødt og bliver godt hjulpet

Evalueringen peger på, at de unge i headspace føler sig set, hørt og mødt. De unge føler sig i høj grad respekteret og forstået i headspace, de oplever, at der i høj grad er plads til at tale om det, de gerne vil tale om, og de føler sig i høj grad tilpas i den måde, som de taler med ungerådgiverne på.

Evalueringen viser også, at de unges tilfredshed med deres eget liv kommer i positiv udvikling, deres generelle trivsel stiger, og færre føler sig ensomme. Det er alt sammen vigtige parametre, når vi taler om de unges mentale sundhed og trivsel.

Denne rapport viser med al tydelighed, at headspace tilbyder det, de unge efterspørger, nemlig et sted, hvor der er “nogen at tale med”. For os er det afgørende, at de unge føler sig omfavnet i deres første kontakt med headspace, så de dermed trygt kan begynde at tale om de svære ting og få hjælp til at løse dem. Rapporten viser, at det sker – takket være alle de frivillige, som netop er med til at skabe denne særlige ånd i headspace-centrene,” siger Benedikte Kiær, bestyrelsesformand for Det Sociale Netværk, som headspace Danmark er en del af.

Brobygger til andre tilbud

Derudover viser resultaterne, at headspace hjælper den unge med brobygning til andre muligheder for hjælp eller behandling i hvert femte ungeforløb.

Hele rapporten kan læses her: www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx

Det Sociale Netværk blev etableret i 2009 af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der nu er protektor for foreningen. I dag er formanden Benedikte Kiær (K), der til dagligt er borgmester i Helsingør.

Det Sociale Netværk står bag initiativet headspace, der i dag findes i 18 forskellige byer, og som yder uvildig rådgivning til børn og unge mellem 12-25, der savner nogen at tale med. headspace er båret af frivillige. Her er ingen journaler, man kan være anonym, og ingen problemer er for store eller små.