Shell Raffinaderiet lukker fra den 9. maj 2020nogle af anlæggene i processen ned på grund af rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Dette betyder, at de øvrige anlæg på raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra raffinaderiets skorstene end normalt.

Potentielt vil der kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens rense- og vedligeholdelsesarbejdet står på.

Vedligeholdelsesarbejdet betyder også, at der dagligt vil være flere eksterne leverandører, som gæster raffinaderiet. Der vil være tale om ca. 50 håndværkere og specialister, som vil hjælpe til med de forskellige arbejdsopgaver.

Der vil blive taget tiltag i forhold Corona-situationen for at sikre alle håndværkere, specialister og faste Shell-medarbejdere så vidt muligt i denne sammenhæng.

Raffinaderiet beskæftiger ca. 230 faste medarbejdere, men har for nuværende sendt en stor del af medarbejderne på hjemmearbejde.

Leave a Reply