Shell Raffinaderiet lukker fra den 16. marts nogle af anlæggene i processen ned på grund af rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Der vil derfor forekomme mere flaring, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også potentielt kunne opstå lugt. Flaringen kan også betyde mere støj.

Raffinaderiet vil driftsmæssigt forsøge at imødegå generne for naboomgivelserne, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår.

I perioden vil op mod 120 eksterne folk hjælpe med arbejdet, der foregår i døgndrift.

bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her