Togtrafikken mellem Fredericia og Aarhus kom næsten hus i maj

Kundepunktligheden på strækningen mellem Fredericia og Aarhus endte i maj på 80,9 procent, hvor målet er minimum 82,9 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte punktligheden på henholdsvis 91,7 og 75,7 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

“Det har været et sammensurium af forskellige ting, der har påvirket punktligheden i negativ retning i maj. Ved Vejle væltede et træ ud over sporene i midten af maj, lidt tidligere på måneden faldt en køreledning ned og betød mange forsinkelser og endelig har vi haft en personpåkørsel. Ud over det har der været problemer med signalerne i den historisk varme måned. Det afspejler sig også i, at vi ender med en punktlighed på 75,7 procent i eftermiddagsmyldretiden. Til gengæld glæder det mig, at vi i den vigtige morgenmyldretid kunne køre mere punktligt, og dermed oplevede vores kunder en punktlighed på 91,7 procent, ” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 96 procent, hvilket er noget højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Læs mere efter annoncen..
https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet

Togene mellem Fredericia og Struer kørte tilfredsstillende i maj

Kundepunktligheden på togstrækningen mellem Fredericia og Struer endte i maj på 87 procent, hvor målet er minimum 82,9 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte den på henholdsvis 88,1 og 81,6 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

“Alt i alt har det været en tilfredsstillende måned for togdriften mellem Struer og Fredericia. Når punktligheden ikke endte endnu højere, skyldes det en lidt blandet buket af hændelser. Blandt andet faldt der et træ ud over sporene ved Vejle, og ved Fredericia faldt en køreledning ned og endeligt har vi også selv haft udfordringer med et par af vores tog i den historisk varme måned, ” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,1 procent, hvilket er noget højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.