Vi har effektiviseret og presset citronen så meget og så længe, at vi nu har skabt en kæmpe befolkningsgruppe, der har svært ved at finde mening med deres arbejdsliv, mener erhvervspsykolog Helen Eriksen, som bl.a. er forfatter til bogen ‘Mere Mening’.

623.000 danskere har et dårligt mentalt helbred, og hver fjerde voksne dansker mener, at deres hverdag er præget af et højt stressniveau. Sådan lyder konklusionen i Sundhedsstyrelsen rapport fra marts i år, og ifølge erhvervspsykolog Helen Eriksen dækker de dystre statistikker over den voksende gruppe af danskere, der ikke længere kan finde deres plads i det effektiviseringstyranni, de føler sig fanget i:

“Vi er nået dertil, hvor tidens altdominerende vækstparadigme slår voldsomt ud i trivselsmålinger, og hvad vi ser i Sundhedsstyrelsens nye rapport er kun toppen af isbjerget. I et stigende omfang vil vi se, hvordan konstant effektivisering og endeløse sparerøvelser er med til at skabe et mismod hos store faggrupper, som ikke etisk og menneskeligt kan leve med følelsen af ikke at kunne gøre det godt nok. De mister ganske enkelt meningen og motivationen, og det rammer psyken rigtig hårdt,” siger erhvervspsykolog Helen Eriksen.

Tal fra Danmarks statistik taler sit tydelige effektiviseringssprog. Således er der skåret kraftigt ned på antallet af varme hænder i den offentlige sektor fra 2010-2016 – mens antallet af højtuddannede akademikere omvendt er steget:

“Indskrænkningen af de fagligheder, der har direkte kontakt med borgerne, har skabt så stort pres på de tilbageværende, at de taber nærværet, det meningsgivende og en stor del af deres faglige stolthed. De økonomiske og værdimæssige rammer for den faglige stolthed skal tilbage, såfremt vi skal knække stresskurven,” siger erhvervspsykologen.

Forkert at individualisere problemet
Helen Eriksen hæfter sig ved, at man fra politisk side ofte søger at individualisere danskernes mistrivsel, som det eksempelvis kommer til udtryk, når sundhedsminister Ellen Trane Nørby i Politiken afviser, at de seneste årtiers reformer bærer en del af skylden – men at danskernes dårlige mentale helbred snarere skyldes deres smartphone- og onlinevaner:

“Det bekymrer mig, når politikerne nægter at påtage sig et ansvar, for det er der i den grad brug for. Når man peger på danskernes manglende nærvær og onlinevaner, så har man fokus på et symptom, men ikke på det egentlige problem. At vi danskere higer efter at være online 24/7 skyldes et stigende krav om effektivisering og en samfundsstruktur, der kræver af os, at vi er til rådighed hele tiden. Det er måden, hvorpå vi har indrettet vores samfund, vi skal kigge på,” siger Helen Eriksen fortsætter:

“Der er brug for, at vi begynder at tage de forskellige fagligheders opråb og forskningen på arbejdsmiljøområdet seriøst og får gjort op med effektiviseringshysteriet. Fra forskningen ved vi bl.a., at vi skaber trivsel ved at tænke i mening, sammenhæng, ved at give plads til autonomi og prioritere medindflydelse og ved at give medarbejderne mulighed for at præstere med deres faglighed – og ikke ved at effektivisere, øge kontrol og overvågning, skære fra og slukke ildebrande på den korte bane. Det er ifølge trivselsforskerne lige præcis det, der skaber mistrivsel,” siger Helen Eriksen.

Vigtigt at fokusere på nærværet
Alt imens der skal lægges politiske pres for at få skabt reformer, der skaber bedre rammer for trivsel, må vi hver især gøre os umage med at søge nærværet – for at skabe en modvægt til effektiviseringskravene og følelsen af ikke at kunne gøre det godt nok, forklarer erhvervspsykologen:

“Selvom det er vanskeligt, er det en rigtig gode idé som fagperson at danne alliancer med sig selv og sine kolleger og sammen insistere på at fokusere på nærværet. Og mere end nogensinde før, er det blevet vigtigt, at vi som medarbejdere deler de gode historier med hinanden – historierne om, hvordan vi trods effektiviseringspres hver dag gør en forskel – for patienten på hospitalet, barnet i børnehaven, eleven i skolen, den ældre på plejehjemmet osv.,” siger Helen Eriksen.

Om Helen Eriksen
Cand. Psych. og foredragsholder, Helen Eriksen, har i mere end 25 år inspireret såvel det private erhvervsliv som den offentlige sektor med sine budskaber om helhedstænkning og paradigmeskiftende teorier.

Helen Eriksen holder foredrag om arbejdsglæde, mening og medarbejdertrivsel, ledelse samt om at tackle og håndtere forandringer på arbejdspladsen. Herudover er hun forfatter til en række bøger om at forandringer ikke spørger om lov, men bare kommer af sig selv, mere mening, og om at give mens man vokser af det. Læs mere om Helen Eriksen på www.heleneriksen.dk