Debatindlæg fra gruppeformand og spidskandidat for SF i Regionsrådet Annette Blynel, Strandgade 27, 5700 Svendborg.

Budgetforhandlingerne i Regionen er i gang. Desværre er der ikke mange penge til politisk behandling. Omkring 30 mio. ud af et samlet budget på 26 mia. Men forhandles skal der. Der er ingen tvivl om, at psykiatrien har høj prioritet hos SF. Medarbejderne knokler under meget pressede arbejdsforhold, men på trods heraf lykkedes det for personalet at lægge al energi i en god behandling til patienterne. Men SF vil mere – vi ved det kan gøres endnu bedre, hvis personalet får muligheden.  Det kan bl.a. ske via mere personale til grundnormeringen samt flere ergo-/fysioterapeuter og socialpædagoger til meningsfyldte aktiviteter.

Alle ved, at gode aktiviteter medvirker til mere ro på afdelingerne, og dermed forebygger tvangsbehandlingen. Det er nødvendigt, hvis Region Syddanmark skal leve op til vores aftale om mindre tvang i psykiatrien.  Men det er endnu mere vigtigt, at patienterne ikke bringes i så pressede situationer, at de ser sig nødsaget til at gribe til voldsom og truende adfærd. Når det sker, må vi desværre erkende, at så er vores behandling ikke lykkedes godt nok. Så taber alle.  Aktiviteterne skal være mere mangfoldige, det handler ikke kun om IT eller kortspil. Patienter med psykiatriske sygdomme ligner alle os andre. De har forskellige interesser og ønsker, og det må vi i psykiatrien indrette os på. Det er ikke patienten, der skal indrette sig på systemet. Der er tale om nogle af de allermest syge borgere i vores region – de skal støttes og hjælpes med deres sygdom med mangfoldige tilbud – så forebygger vi i højere grad brug af tvang.

Vi får se hvor langt vi kommer i forhandlingerne – men der er ingen tvivl om, at SF ønsker at prioritere psykiatrien.