Forside Fredericia Projektering af cykelsti på Kolding Landevej igangsættes

Projektering af cykelsti på Kolding Landevej igangsættes

DEL

By- og Planudvalget har udarbejdet et udkast til cykelstikatalog for 2019. I udarbejdelsen er der blandt andet en projektering af cykelsti på Kolding Landevej ml. Den Gamle Lillebælts Bro og Skærbækvej.

By- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2015, at udvalget hvert år skal drøfte mulige cykelstiprojekter samt mulighederne for at ansøge puljemidler til projekterne. 

Teknik & Miljø har derfor udarbejdet et forslag til Cykelstikatalog for 2019. Cykelstiønsker er opstillet i prioriteret rækkefølge således, at de fremgår som prioritet 1, 2, 3 osv. 

De stier, der er prioriteret højest, er på strækninger med mange daglige cyklister. Til grund for forslaget til prioritering er blandt andet anvendt den daglige trafikmængde, hastighedsmålinger samt uheldsoplysninger.

Besluttede projekter som startes op eller udføres i 2019

Kolding Landevej – projektering

I 2019 igangsættes projekteringen af cykelsti på Kolding Landevej ml. Den Gamle Lillebælts Bro og Skærbækvej.

Sjællandsgade fra Vester Voldgade til Norgesgade

Stien etableres med støtte fra cykelpuljen, og forventes anlagt i 2019.

Tårupvej, byzone til Stakkesvang

Stierne på Tårupvej anlægges samtidig med den nye kommunale byggemodning i Taulov, og forventes anlagt i 2019/2020.

Om cykelstikatalog:

Cykelstikatalog indeholder konkrete stiønsker. Alle stiønsker er beskrevet i forhold til det aktuelle problem og indeholder et foreløbigt forslag til en løsning.

Cykelstierne er prioriteret med udgangspunkt i at skabe sikre og trygge forhold for cyklisterne, øge antallet af cyklister i Fredericia Kommune samt ønsket om at skabe et sammenhængende cykelstinet i Fredericia Kommune.

Projekterne er prioritet i kategorierne A og B. Stierne med prioritet A er vist i prioriteret rækkefølge.

For at skabe mest mulig cykelsti for pengene, vil der dog være mulighed for, at prioriteringen kan ændres hvis for eksempel ledningsarbejder, statslige tilskud eller lignende, giver mulighed for at etablere en eller flere af cykelstierne med prioritet A, med lavere omkostninger for Fredericia Kommune.

Stier med prioritet A er stier, hvor der er vurderet størst behov for forbedring af forholdene for cyklisterne. Det er strækninger, hvor cykelstier vil give sikre forhold for mange cyklister samtidig med, at stierne understøtter ønsket om et sammenhængende cykelstinet. Stierne er ligeledes strækninger, hvor forholdene for cyklister i dag skaber utrygge eller usikre forhold.

Stier med prioritet B er stier, der med fordel kan prioriteres i den langsigtede planlægning samt stier der kan medtages i forbindelse med andre anlægs- eller byudviklingsprojekter.

www.eventc.dk
DEL