15.000 ufaglærte job forventes at gå tabt i løbet af 2021, viser ny fremskrivning af beskæftigelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Antallet af job til akademikere forventes omvendt at være i fremgang.

Coronakrisen kostede sidste år tusindvis af danske job, men når man kigger ind i det nye år, er det primært dem uden uddannelse, det kommer til at gå ud over.

Ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at det ufaglærte arbejdsmarked står over for en tilbagegang på cirka 15.000 job i 2021. Det kommer oven i en tilbagegang, der forventes at runde cirka 25.000 ufaglærte job i 2020. Altså vil 40.000 tabte ufaglærte job være tabt næste år sammenlignet med året før coronakrisen, 2019.

Til sammenligning forventes der jobfremgang – på trods af coronakrisen – for lønmodtagere med lange- og mellemlange videregående uddannelser i både 2020 og 2021.

”Det er helt tydeligt, at coronakrisen rammer skævt, og at det fortsætter i år. De ufaglærte job forsvinder simpelthen, mens andre grupper på arbejdsmarkedet ikke er nær så hårdt ramt eller ligefrem oplever en fremgang på trods af krisen,” siger senioranalytiker Emilie Agner Damm fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mange af de ufaglærte lønmodtagere, der er blevet ledige i løbet af 2020, er gengangere fra ledighedskøen under finanskrisen. Det kan have konsekvenser i mange år frem, når man mister jobbet under en krise. Det gælder både i forhold til ens beskæftigelseschancer og lønniveau,” siger Emilie Agner Damm.

Brug for efteruddannelse hurtigt

Senioranalytiker Emilie Agner Damm er bekymret for, at de ufaglærte, der har mistet jobbet som følge af coronakrisen, ender i langtidsledighed.

”Hvis det ikke skal have langvarige konsekvenser, er det enormt vigtigt, at vi som samfund sørger for, at de ufaglærte, der enten er blevet ledige eller bliver det, får hjælp til at efteruddanne sig, så de kan være med på arbejdsmarkedet i fremtiden,” siger Emilie Agner Damm.

Også det faglærte arbejdsmarked forventes at være mærket af coronakrisen i 2021. I 2021 vil den faglærte beskæftigelse ligge godt 2.000 personer lavere end i 2020.

Hent analyse her

Forventet beskæftigelsesudvikling fordelt på uddannelsesbaggrund

Uddannelse2020-udvikling2021-udviklingForventet beskæftigelse 2021 (samlet)
Ufaglærte-25.000 job-15.000 job316.000 job
Faglærte-26.600 job-2.100 job910.900 job
Kort videregåenede uddannelse1.300 job3.500 job167.700 job
Mellemlang videregående uddannelse100 job9.100 job498.400 job
Lang videregående uddannelse2450 job13.300 job445.200 job

Fakta

  • Coronakrisens første måneder kostede 95.000 job på det danske arbejdsmarked (andet kvartal 2020). Det svarer til, at tre års jobfremgang blev tabt på blot ét kvartal.
  • Fra juni måned 2020 begyndte ledigheden at falde, og beskæftigelsen steg igen. Ledigheden er stadig cirka 28.000 højere, end før coronakrisen ramte arbejdsmarkedet.
  • Fem procent af de ufaglærte lønmodtagere mistede jobbet fra marts til og med juni 2020. Det samme gjaldt for godt to procent af lønmodtagere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
  • Beskæftigelsesudviklingen er opgjort i årsgennemsnit.
  • Da man endnu ikke kender beskæftigelsens egentlige udvikling i 2020, er der tale om en fremskrivning baseret på historiske trends.
  • De historiske trends er fundet ved at se på uddannelsessammensætningen af beskæftigelsen inden for de fire hovederhverv (industri, bygge og anlæg, privat service og landbrug mv.) fordelt på landsdele.

Hent analyse her

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer