Pga. Carlsberg vil flytte produktionen af Jacobsen øl til Fredericia har Fredericia Kommune modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af et Annex Bryggeri på bryggeriet i Fredericia.

Fredericia Kommune har sendt ansøgningen i høringen, hvor man frem til d. 24. januar kan kommenterer på det og bede om at se ansøgningen.

Annex Bryggeriet etableres i eksisterende bygninger, der i dag rummer en del af det eksisterende bryggeri på Carlsberg. Der er således tale om udskiftning af eksisterende bryggeriudstyr med nyt udstyr samt etablering af fire mindre maltsiloer.

I ansøgningen fremgår det, at Carlsberg vil flytte produktionen af produkterne i Jacobsen porteføljen fra Valby til Fredericia, og det kræver en ombygning af anlægget for at kunne håndtere flere råmaterialer som især malt og humle, som kræves for at producere disse produkter.

Fire nye maltsiloer

Det nye udstyr der skal indsættes er fire maltsiloer á 50 ton, som skal opstilles udendørs. En ny og mindre mæske kedel, en ny kombineret urtkedel og Whirlpool, fire gæringstanke á 44 m3 netto, to gæringstanke á 66 m3 netto, tre gæropbevaringstanke, membran filter inkl. buffer, CIP og køler, centrifuge, cavihops – anlæg til tørhumling, cip anlæg til rør rengøring, doseringsudstyr til juicer, krydderi etc. og karboniseringsudstyr.

“Alt nyt udstyr på nær de fire nye malt siloer placeres indendørs i de eksisterende bygninger. Der er ansøgt om byggetilladelse for etablering af de fire nye maltsiloer, der vil få samme indtag og afkast som eksisterende maltsiloanlæg. Afkastforholdene på maltsiloanlægget ændres ikke. Placeringen af de fire nye maltsiloer er vist nedenfor,” står der i ansøgningen.

Lugt og støj

I forbindelse med etableringen forventes det ikke, at det vil give støj, men det kan til gengæld give en lugt.

“Eneste umiddelbare kilde til lugt vil være den damp, som dannes ved kogningen af urteen i urtekedlen, som der også har været tidligere når den gamle urtekedel et har kørt. Da urtekedlen vil blive forbundet til emkondenseringsanlægget til den gamle urtekedel et der nedtages, vil der ikke blive større damp udslip fra den nye urtekedel til Annex bryggeriet. Derudover vil den nye proces ikke have andre lugt kilder ifht. den eksisterende proces.”

“Der vil ikke blive etableret nye udendørs punkt støjkilder. Efter etablering vil anlægsområdet udendørs blive gennemgået ifht. evt. behov for opdatering af støjkortlægningen ifht. placering. Hvis der mod de foreliggende oplysninger kommer til at ske ændringer i det eksterne transportflow (lastbiler) på brygområdet ifht. tidligere udarbejdede støjkortlægning, vil den blive opdateret samtidigt med revurderingen af gældende miljøgodkendelse.

Til orientering vil alle processer og alt installeret udstyr blive indkøbt til at overholde et støjkrav under 80 dB(A) af hensyn til arbejdsmiljøet. I tilfælde, hvor det ikke kan overholdes, vil det enkelte udstyr blive støjdæmpet som regel ved indkapsling,” står der i ansøgningen.

Ølproduktionen mindskes

I forbindelse med etableringen af Annex Anlægget vil produktionen af øl blive mindsket i Fredericia. Fra at producere 866.000 m3 færdigt øl vil produktionen falde til 570.000 m3 færdigt øl.

Processerne i det nye Annex bryggeri vil være sammenlignelige med de nuværende processer ifht. energi, elektricitet, vand, spildevand, biprodukter, lugt, støj, kemikalier og råmaterialer.

Ifht. vandforbruget forventes en meget begrænset stigning i det specifikke forbrug pr. enhed ifht. nuværende processer, eftersom der ikke etableres vandgenindvinding fra rengøringsprocesserne til rengøring af rør. Men total forbruget vil være ubetydeligt.

Årsagen til, at der ikke etableres vandgenvinding skyldes, at det vil blive et kompakt bryggeri med små rørdimensioner med en batch størrelse på ca. 20% af normal batchstørrelse, og derfor vil gevinsten heraf være forsvindende lille ifht. investeringen. Et konservativt estimat vil være en marginal påvirkning af det totale vandforbrug på Fredericia Bryggeri med den nuværende produktionsvolumen. Forventningen anslås til at være omkring 5.000 m3 vand.

Carlsbergs plan med flytningen

Der er ikke plads til at udvide mere på bryggeriet i Valby, og derfor etablerer Carlsberg et annex bryggeri i Fredericia og det giver plads til andre ting i Valby.

“Målet er at få kapacitet til at blive mere nysgerrige, mere innovative og mere lidenskabelige i det gamle husbryggeri i Valby. Vi vil gerne eksperimentere mere og arbejde tættere sammen med Carlsberg Laboratorium, og det tror og håber vi, at vi får plads og kapacitet til i fremtiden ved at bygge et nyt annex bryggeri i Fredericia til de populære Jacobsen varianter, som alle kender,” siger Kasper Elbjørn, informationschef i Carlsberg Danmark, til Fredericia AVISEN.

“Vi forventer, at det nye annex bryggeri til Jacobsen i Fredericia står klar her i 2020,” oplyser Kasper Elbjørn.

Det forventes, at det første bryg fra Annex bryggeriet vil finde sted den 1. marts og marts og april skal bruges på indkøring og overtagelse samt fejlrettelser.

https://lecture.dk/event/michael-teschl-6-2-2020/

Skriv et svar