Vi bringer i den kommende tid en føljeton i flere dele, der går i dybden med og følger retssagen mod den fredericanske læge, Stig Gerdes, der starter i august 2019.

Her er første del.

Før opgøret begynder

Myndighederne skal føre tilsyn med landets læger og sørge for at de mister retten til at fungere som læge, hvis det er nødvendigt. Hvis en læge er uenig med myndighederne, kan lægen køre sagen videre i retten. Den proces vi i denne serie af artikler beskriver, drejer sig om et sådant tilfælde. Men selve indholdet i sagen er langt mere kompliceret end man umiddelbart skulle tro, for der er stor uenighed om psykofarmaka og psykiatri blandt læger, patienter og pårørende.

Tusinder og tusinder af patienter er gået ind af døren hos den forhenværende læge, vi er på vej ud for at besøge. Han er bor i en pæn villa i et af de bedre parcelhusområder i Fredericia, tæt på vand og skov. Tit går han tur og hilser på naboerne, der kender ham som et menneske, der altid har en bemærkning og en replik klar.

Men nu er huset sat til salg. Tiden har forandret sig, og en lavine er rullet ind over en mand, der har gjort sig kendt på at stå ved sine meninger – og stå fast. Mange kilder har overfor avisen beskrevet ham som en dygtig læge, de har haft fuld tillid til. Men ikke mindst respekt. Familier har haft ham som en del af deres liv, også når der kom børn eller børnebørn.

På en måde er han som en del af deres egen historie. For lægen er med i mange af de store og små ting, mennesker kæmper med i deres liv. De praktiserende læger er i Danmark bindeleddet, der skal holde sammen på patienternes sundhedshistorie. De er som fagfolk også en betydningsfuld institution, hvor familiens læge er en af de tryghedsskabende faktorer. En der kender patienten.

Sagsakterne gennemlæses og der skrives notater (Foto: FredericiaAVISEN)

I Fredericia er personen vi skal interviewe nærmest en lokal berømthed, ikke mindst efter de turbulente dage i januar 2017, hvor manden blev bedt om at lukke sin praksis – og nok også sin mund. En beslutning der førte til tusinder af protester fra borgere i byen, der oprettede støttesider på de sociale medier og delte ud af deres utilfredshed med at han blev lukket. Nogle skrev endda både til Statsministeren og Sundhedsministeren for at få ham tilbage.

Telefonen ringer, mens vi er på vej ud for at interviewe en læge, der har mistet sit renomme, sit hverv og sin klinik. Men også sin tålmodighed med den danske stat.

“Kan du ikke tage en kage med til kaffen. Og en liter letmælk. Du bliver nød til at parkere bilen for enden af vejen, for de graver hele møget op. Men det er jo godt med motion”, siger han.

Det er en direkte og udadvendt humor, der kommer fra ildsjælen, der måske ender med få rettens ord for, at han ikke må fungere som læge. Den 19. august 2019 skal spørgsmålet prøves ved Retten i Kolding. Sagen er anlagt mod de danske sundhedsmyndigheder, og den er højest usædvanlig:

En praktiserende læge anklages for at have udvist farlig adfærd og være til fare for patienterne. Grundlaget er en telefonkonsultation med en dosis-reduktion af psykofarmaka.

Sagens hovedperson, ham som vi skal interviewe, er Stig Gerdes.

Stig og lægerne

Vi møder den nu 72 år gamle Stig Gerdes i hans køkken i Fredericia, hvor han sidder på en varm sommerdag og forbereder sig til sin kommende retssag. Også stuebordet er taget i brug til de mange dokumenter, der har været hans omdrejningspunkt de sidste par år.

Han kommer fra en stor lægefamilie. Han læste medicin på Aarhus Universitet i 1970’erne. Selv siger han at det var gode dage med fest og farver, men i den sidste ende arbejdede han sig gennem studierne og fik lov til at aflægge lægeløftet.

Det med lægeløftet blev et livslangt lod for manden. Han hængte det ind i en ramme med glas og op på sin væg. Som ung læge anede han ikke, hvad der ventede ham. Det var først da han blev kastet ud på dybt vand, at han opdagede hvor stort et ansvar det egentlig var at være læge.

Stig Gerdes i 1971 (Privatfoto)

Men han lærte af de ældre og erfarne læger. Han startede sin lægegerning på New Zealand tilbage i 1970’erne. Så kom han til Fredericia, hvor han startede op hos sin onkel, der også var læge, på Anders Billesvej i Fredericia. Resten af sin karriere tog han sig af flere generationer af borgere i byen, samtidig med at han også blev aktiv i debatten om sundhedsvæsenet, de sociale vilkår og mange andre ting.

“Min onkel var en morsom mand. Vi havde det så sjovt dengang. Men han vidste, hvad han lavede. Han kendte patienterne ud og ind. Hold fast, hvor lærte jeg meget af ham. Der er så mange historier fra dengang”, siger Gerdes.

Han rejser sig op og henter et fotoalbum. Her ser vi Stig fra han er ganske ung og op gennem karrieren. Han har en vis selvironi og bemærker at han vist har en del billeder hvor han taler i telefon.

“Det ser så vigtigt ud, men det var det slet ikke”, griner han.

Stig Gerdes som ung, dansk læge (Privatfoto)

Beslutningerne skulle tages, og nogle skulle tage dem. Det med at være pivet lå ikke til Stig Gerdes, så han kastede sig ind i ansvaret på godt og ondt. Man kunne altid være bange for at begå fejl. Men måske lå fejlen i slet ikke at gøre noget, fortæller han:

“Så jeg gjorde noget. Når patienterne kom ind på sygehusene, så holdte jeg også øje med resultaterne eller besøgte dem. Det var ikke altid lige heldigt derinde, for ting kunne blive overset enten via fejldiagnoser eller fejlbehandlinger”.

Stig Gerdes trang til at sige fra overfor systemets fejl og mangler går som en rød tråd gennem hans virke de sidste 3 årtier. Selv mener han er læger alt for tit har en misforstået loyalitetsfølelse overfor hinanden. Han peger på at læger selv er bange for at begå fejl, og derfor helst ikke kaster med sten.

Stuebordet er fuld af papirer fra sagen mod Stig Gerdes (Foto: FredericiaAVISEN)

Savner du ikke at være læge?

“Jeg har det sådan set fint med at jeg ikke længere er læge. Jeg er jo alt for gammel nu. Så det er slet ikke det, det handler om”, siger Stig, mens han leder efter et stykke papir, han vil vise om sagen. Jeg savner da alle de mange mennesker, for jeg har levet et aktivt liv med mange folk omkring mig. Det har også været sjovt, vi havde det jo godt i min praksis”.

Foran ham er der en blok, som han sidder og skriver målrettet på, når han kommer i tanke om noget vigtigt. Folk har undervejs kontaktet ham fra hele landet og for det meste for at bakke ham op.

Men i realiteten har Stig Gerdes allerede tabt, selvom sagen slet ikke er begyndt ved retten. Han kommer aldrig tilbage til lægefaget, patienterne og klinikken er væk. Han mener selv at tabet i kroner og ører skal tælles i millioner.

Selvom der har været opbakning fra patienter, så kniber det med kollegaerne indenfor lægefaget. Kun få har kontaktet ham eller ønsket at støtte op. Det gælder også hans egen fagforening.

“Men der er jo ikke mange læger i blandt de mange, der har bakket mig op. De tør jo ikke”, siger han. Så tager han en slurk kaffe.

Hvorfor mener du at de ikke tør? Kan det ikke være fordi, de ikke er enige med dig eller mener du har gjort noget forkert?

“De kan jo ikke vide, hvad de skal være uenige i eller hvad jeg har gjort forkert. Sagens komplette indhold er jo ikke kendt endnu. Det kommer først nu under retssagen”, svarer Gerdes resolut. Han mener at de andre læger i ham ser et eksempel på, hvad der kan ske, hvis man går mod strømmen indenfor lægeverdenen.

Stig Gerdes på tennisbanen (Privatfoto)

Hvad er det for en strøm?

“Jamen, først og fremmest skal alle åbenbart være enige om det meste. Vi læger skal helst være ufejlbarlige, og det ville jeg da også ønske vi var. Men sandheden er bare, at læger er pressede og fejl ikke kan undgås. Eller at der behandles for meget, for lidt eller forkert. Derfor er det også til grin, at jeg skal fratages min autorisation som læge, fordi jeg gør noget, der er helt ufarligt for patienten”, siger Stig Gerdes.

Samtidig mener han at det er en stor fejl ved systemet hvis kritikere gøres tavse i stedet for at blive hørt:

”Der skal være en positiv og åben dialog, det er forudsætningen for fremgang og demokrat”, slår han fast.

Det er svært at finde læger der ønsker at udtale sig til sagen officielt. Men anonymt vil nogle godt sige, at de synes Gerdes har været alt for polemisk. Det som han selv mener er at sige tingene lige ud.

Afskeden med en verden

Solen bager udenfor og Stig foreslår at interviewet får en pause i haven. Huset står med et salgsskilt foran sig. Det ligger i et af de pæne parcelhuskvarterer i Fredericia i kort afstand til vandet. Mange årtiers lægegerning er slut for manden, der ofte har kastet sig ind i kampene uden at se sig tilbage. Man fornemmer hans frygtløshed og humor. Han hilser på sin robot-græsslåmaskine og roser den for, at den passer sit arbejde.

“Det har jeg sgu også gjort”, griner han. Men ikke som en robot understreger han. Han fortæller, at det for ham har været afgørende, hvordan hans forhold til patienterne var.

Stig Gerdes takkede af (Foto: FredericiaAVISEN)

Hvad mener du med det? Er det ikke bare et arbejde?

Han stopper op og kigger fast i blikket. Så løfter han pegefingeren:

“Som læge har du med mennesker at gøre. Du skal følge din samvittighed og gøre dit bedste. Hvis patienterne ikke er på din side, så er det fordi, du gør noget forkert. Det er selvfølgelig umuligt at gøre alle glade, men de fleste skal helst synes, at du gør det okay. Ellers skal du finde på noget andet at lave”.

Gerdes går ind i køkkenet igen. Klinikken er forlængst lukket. Afskedsreceptionen er holdt. Minderne er tilbage.

Da han holdte sin afskedsreception i 2017 var arrangementet tæt pakket med patienter og venner. Rundt omkring ham blev der grinet, fældet en tåre og fortalt alverdens anekdoter og erindringer. Ofte kom historierne selv bag på Stig. Ikke fordi han havde glemt dem, men fordi folk kunne huske dem.

Tydeligvis vemodig så han ud over forsamlingen, mens han forsøgte at forstå omfanget af den endegyldige afslutning på hans tid som læge. Han vender sig mod den fremmødte journalist:

“Men det skulle være min beslutning at gå på pension. Det er fandme noget af en måde at takke for årtiers indsats på og dybt uretfærdigt at tage min autorisation. Men hvis de troede jeg bare ville give op, så tog de fejl”.

Hvordan kunne det komme så vidt at en praktiserende læge med fire årtiers praktisering bag sig mistede sin autorisation i løbet af en håndfuld uger? Hvad havde han helt præcist gjort? Og handlede det udelukkende om en lægefaglig fejl?

Stig Gerdes ser tilbage på en lang karriere som læge (Foto: FredericiaAVISEN)

Da Stig Gerdes tog en yngre kvinde fra Holstebro ind som patient, begyndte en proces mod ham fra myndighedernes side, der blev ført med stor hast og konsekvens. Det er denne proces, der nu skal have sin juridiske konklusion ved Retten i Kolding: Havde myndighederne ret? Var der grund til at fjerne ham som læge?

Næste del: Stig Gerdes sidste lægegerning – sagen om Karina.