Af: Per A. Moos Laursen, formand SF Fredericia, Randdalsvej 56 og Lars Olesen, Bestyrelsesmedlem SF- Fredericia, Prinsessegade 62, 1.tv 7000 Fredericia

Nu har Fredericia kommune optaget lån på 165 mio. kr. for at kunne investere og holde gang i det lokale erhvervsliv under og efter Corona krisen. I SF Fredericia er vi enige i at sætte tryk på kedlerne ved at investere kommunale kroner i anlæg. En logisk og nødvendig konsekvens af Coronakrisens mange ugers nedlukning.

Midlerne skal bruges klogt og prioriteret på nogle helt centrale områder. Først og fremmest mener vi at midlerne skal bruges på en måde, der giver positive udslag på klimakontoen, og på projekter der fremmer miljøet og trivslen inde som ude, der hvor børn og unge færdes.

Fredericia Kommune er klimakommune og vedkender sig arbejdet for FN´s verdensmål. De investeringer, som Byrådet skal beslutte nu, skal fremme disse ambitioner og kan fungere som en lokal kickstart til at sætte gang i yderligere klimarigtige tiltag. Vi skal energirenovere de kommunale bygninger og i det hele taget tage initiativer i kommunale institutioner og bygninger der sikrer en markant lavere CO2 udledning på sigt. Samtidigt skal vi have fundet frem til naturprojekter, som kan bidrage til et endnu grønnere Fredericia og kompensere for de mange træer, der er fældet i forbindelse med renoveringen af Fredericias voldanlæg. SF Fredericia foreslår at der til sin tid plantes en mindelund til minde om Corona pandemiens ofre. 

Et område der bør fremmes med de nye anlægskroner er den grønne infrastruktur. Vi savner infrastruktur til gavn for cyklisterne i indre by, og ved samkørselspladserne ved motorvejene så der er langt bedre muligheder for at kunne parkere cyklen sikkert, når man for eksempel vælger samkørsel fra de store motorvejsafkørsler.

Lad os give busterminalen en tiltrængt ansigtsløftning, så velkomsten til Fredericia bliver pænere og guidningen bedre for de gæster og pendlere, der kommer til byen med den kollektive trafik. Vi skal have lappet huller i cykelstierne og øge arbejdet med at skabe sikre cykelveje til skolerne.

Klimaet er den ene målestok der skal anvendes i udmøntningen af anlægslånene. Den anden er børnene og det miljø de færdes i: Institutioner, i idrætshaller og på skolerne. Mange er nedslidte, de trænger til indvendig renovering og istandsættelse. Omklædningsrum, klasselokaler, toiletter o.s.v. Ungernes fysiske miljøer skal forbedres markant. Der er nok at tage fat i, hvis det var voksnes arbejdsmiljø ville der lyde er ramaskrig. Skru ned for prestigeprojekter og op for klimavenlig renovering for vores børn og unge og grøn infrastruktur.  

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer