Med henblik på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af corona-krisen vil der opstå merugifter. Kommunerne under ét kompenseres for merudgifterne. Der lægges med sagen op til, at økonomien følges tæt, og at de løbende merudgifter indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger.

Corona-krisen har en række økonomiske konsekvenser for kommunerne i form af både merudgifter og mindreindtægter som følge af overholdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Regeringen og KL har i en aftale af 26. marts 2020 aftalt at sikre de nødvendige ressourcer til at finansieringen heraf. Hensigten hermed er, at de corona-relaterede udgifter ikke fortrænger øvrige udgifter til den borgernære velfærd.

Forvaltningen følger udgiftsudviklingen tæt og lægger op til, at følgende principper følges i økonomistyringen:

  • De corona-relaterede søges i videst mulige omfang afholdt inden for de eksisterende rammer
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger er altid rettesnoren for den kommunale indsats og derfor kan der opstå situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås
  • Corona-relaterede merudgifter holdes adskilt fra den øvrige økonomi og indberettes løbende i de kommende budgetopfølgninger
  • Der aflægges særskilt regnskab for merudgifter og kompensation, når corona-krisen er overstået.

“Det er principper for håndteringen af merudgifter. Der er ingen tvivl om, at der er merudgifter. Det kommer vi også til at se i budgetopfølgningerne. Det giver sig selv. Det indstilles at forvaltningen følger udviklingen tæt og arbejder ud fra disse principper”, forklarede Borgmester Jacob Bjerregaard.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer