Fredericia AVISEN har haft Roman Naimi og Oliver Vestergaard Lodahl i praktik. I den forbindelse driblede vi en tur forbi byens idrætsskole, som er Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé, hvor der er talentklasser og der tages hensyn til elevernes idræt i de klasser.

I løbet af praktikugen besøgte vi Realskolen, hvor Roman går til dagligt, og derfor gik turen også forbi Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé, hvor Oliver har sin skolegang.

Af Roman Naimi og Oliver Vestergaard Lodahl, praktikanter på Fredericia AVISEN

Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé har et mål om, at de har en røgfri skole i 2020. Vi har talt med skoleleder Nils Jørgensen om deres mål med rygereglen på skolen og omkring talentklasserne på skolen.

Hvordan håndterer I den nye regel om rygning?

“Allerførst vil jeg sige, at der er meget fokus på sundhed. Der er tusind ting med den overskrift, og der er også røg med. Det man kan konstatere er, at flere unge i Danmark ryger hver dag og det skal samfundet i Danmark forholde sig til. Det var så sent som forleden dag et tema oppe med, hvad man skal gøre. Det man taler om er prisen på smøger, hvor diskussionen er hvad den skal koste for, at man ikke køber smøger.

Det vi har gjort er at sige, at vi har en regel om, at der ikke må være røg på skolen, og så kan vi lige så godt prikke hul på det. Nu har vi fra nu og til nytår talt om, hvordan vi gør det, og er blevet enige om, at ingen ryger i skoletiden. Det gælder både de unge og voksne. Jeg sidder ikke med svarene på hvad der sker, det vil jeg tale med elevrådet om.

Jeg har været her siden 2013, men jeg ved godt, at der er nogle elever og lærere, som er afhængig af cigaretten mellem fingrene. Til dem har vi et rygestopkursus, som de kan tage, og det hjælper også en del med rygestop”, udtaler Niels Jørgensen, der er skoleleder på Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre allé.

Hvad synes du om at de fleste skoler blev opløst, og lavet om?

“Når jeg arbejder her med 7.- 9. klasse aner jeg ikke hvad der foregår fra 0. – 6. klasse, fordi min dagligdag er her. Der mangler man noget forbindelse mellem små og store elever.

Man kunne have det sådan, at 9. havde noget med 0. klasse at gøre, der mangler nogle tråde og så bliver vi en selvstændig skole, selvom jeg egentlig ikke må sige det.

Når vi er her, og vi koncentrerer os om udskolingen, er det vores opgave at lave fede ungemiljøer, hvor man mødes på den alder man har. Vi er blevet bedre til det på seks år, og det var også opgaven. Man mister forbindelsen nedad, det gode er så til gengæld, at man samler alle de unge på én matrikel. Man kan tale med de unge, og høre på idéerne, og fortælle hvorfor det er en god idé, og det kan man ikke med de mindre elever. Selvom der kun er fra 7.-9. klasse er der alligevel cirka 400 elever på skolen”,fortæller Niels.

Er der noget specielt på denne skole, i forhold til andre skoler i byen?

“Vi har nogle linjer, som man ikke har andre steder. Fx e-sport og vi har også haft en linje der hedder mesterkok, som lagde stor vægt på mad. Vi har også talentklassen, som er noget af det største på denne skole. Vi er idrætsskolen i Fredericia, og det er godt, at vi fik lov til at være det. Det var vi også på Skjoldborgvejen, da jeg var der. Det gode ved det er, at idræt er mange ting og det er for alle.

Talentklassen har det på sig, at hvis man er særlig god til idrætten i en forening eller klub, så kan det være klubben peger på en i 6. klasse og siger, at her er en, som er dygtig til det og det kan være vedkommende er et talent. Det er spændende. Hvis man vil være et talent, så er der et talent setup i Fredericia, da Fredericia er eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Hvis man bliver godkendt af Team Danmark følger der en pakke med, og der skal man blandt andet pleje talenterne fra 7. klasse og opefter.

Hvis man udpeges af klubben, kommer der en skoleudtalelse og så kigger man på hvordan vi gør det. Klubben er meget ind over det, og så er forældrene meget ind over det. Så er man også selv en stor del af det selvfølgelig, for det er valget mellem at skifte skole, eller blive på den skole man i forvejen går på, men så uden alt det her med eliteidræt“‚ fortæller Niels Jørgensen.

Her går man i talentklasse med andre, og hvad betyder det?

“At man er god til sin idræt og der er nogen, som kommer langt frem og nogen har OL-ambitioner. Vi har haft Danmarksmestre og nogle til store internationale stævner. Det er rigtig spændende, og når man går i en klasse med andre talenter er det spændende, fordi man hører om de andre idrætsgrene. Det er supergodt. Der får vi elever fra hele kommunen iden forbindelse“, siger Niels Jørgensen.

Hvorfor startede man med talentklasser?

“Fredericia Kommune ville være eliteidrætskommune. Idræt betyder meget i forhold til kommunen og man er med, hvor det sker og samarbejdet med Team Danmark kan man blive klogere af. Vi er interesseret i det, fordi vi vil have eliteidræt og lidt bredde. Derfor var vi interesseret i at blive idrætsskolen i Fredericia kommune.

Man får ikke 27 opgaver til mandag, hvis man skal til et stævne i weekenden, så man tager hensyn på den måde, og får chancen for at dyrke meget idræt og så kombinere det med uddannelse,

Det er vigtigt, at man også vil skolen, og ikke kun har fokus på sin sport, ellers ryger man direkte ud, og det har jeg haft erfaringer med”, uddyber Niels Jørgensen.

Hvordan foregår morgentræningen?

“Nogle klubber arrangerer det. Man har lavet det sådan, at man har Fredericia Eliteidræt, der samarbejder med klubben og skolerne. Nogle af klubberne kan helt selv tirsdag-torsdag, men de klubber som ikke kan, får fysisk træning og så kan alle være med,” siger Niels.

Hvornår er man et talent?

“En rideklub kan sige, at vi tror vi har et talent, men hvordan opklarer vi det? Så kontakter man rideforbundet, og så sender de en dygtig instruktør hertil, som skal bedømme om man er et talent. Man laver øvelser, og viser hvad man kan. Det samme gør DBU i fodbold, hvor de sender en instruktør, der vurderer om man er et talent eller ej. Vi har ikke noget med det at gøre Man får lov at tage på træningslejr, når man skal, og den var ikke gået førhen. Skolen er vigtig, men det hele skal hænge sammen”, slutter Niels.

https://www.eventc.dk/events/