Søndag den 17. marts kl. 10, ved en helt særlig tilrettelagt gudstjeneste markerer Den Reformerte Menighed, at pastor Sabine Hofmeister har 25 års ordinationsjubilæum. Sabine Hofmeister, som kom hertil som ung præst fra Hamborg i 1994, blev ansat ved Reformert Menighed efter en periode på fem år, hvor man ikke havde egen præst.

Gennem disse år havde Den Reformerte Menighed uvurderlig hjælp af byens folkekirkepræster. Den daværende præst ved den Tyske Reformerte Kirke i København, pastor Ulrich Dusse, var ofte vikar i Fredericia gennem de ”præsteløse” fem år.

Han så nødvendigheden af at fredericiamenigheden, trods de manglende økonomiske evner, fik en præst igen. Han formidlede derfor kontakten til Sabine Hofmeister. Med Sabine Hofmeisters interesse for opgaven og lysten til at lære dansk og sætte sig ind i Den Reformerte Menigheds liv og traditioner blev hun ansat og ordineret i Reformert Kirke den 20. marts 1994. Pastor Dusse formidlede dengang også økonomisk hjælp fra Den evangelisk-reformerte Kirkes synode i Bayern og Nordvesttyskland, man ville støtte ved at betale præstelønnen i tre år. Pastor Dusse og hans kone Helga bor i nu Tyskland, men deltager også i markeringen på søndag.

    Med Sabine Hofmeisters indsats og medlemmernes stor opbakning blandt andet gennem en utrolig stor frivillig indsats på administrative og praktiske områder, blev menighedens tilbagegang vendt til en levende og velfungerende menighed i dag. Fejringen af Sabine Hofmeisters 25-årsdag indgår som en naturlig del af Menighedens 300års jubilæum. 

Samme dag, på søndag den 17. marts, i kirken efter gudstjenesten, markeres jubilæet også med et lysbilledforedrag af Kirsten Hermann Bjerre. Hun vil fortælle om nogle huguenotslægters forfølgelser, fangenskab eller omvendelser, og om andre huguenotters flugt fra Frankrig under de store religionskrige i 15 og 1600 tallet, og om deres skæbner som førte dem rundt i verden. Nogle til Cap Horn, andre til fx England, Holland og Danmark. Kirsten Hermann, hendes mand Johan og en gruppe danske efterkommere har gennem besøg i deres forfædres område, La Motte-Chalancon, skabt en fin og varm kontakt til en historisk og slægtshistorisk interesseret gruppe i byen. Denne kontakt gav, som et fysisk resultat, en stor franskproduceret vandreudstilling om byens gamle slægters skæbner. Udstillingen blev vist i Den Reformerte Menighed i 2017. Ved denne lejlighed kom godt 20 besøgende fra La Motte til Danmark, hvor de besøgte Reformerte Menigheder i København og Reformert Menighed i Fredericia, hvor de deltog i udstillingsåbningen den 27. august.

Det tilhørende hæfte om udstillingen/historien har Kirsten Hermann Bjerre oversat til dansk og tilføjet nye beretninger om de gensidige besøg mellem Danmark og Frankrig. Dette kan købes efter foredraget i Reformert Kirke, Dronningensgade 87.

bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her