Fredericia AVISEN møder nogle morgenfriske sømænd fra Søfartsstyrelsen på en frisk morgen, de anråber fotografen.

Poul Løwenørn pryder igen Esplanaden i Fredericia, skibet er smukt med sine orange farver, der står godt til mørket som er ved at forsvinde. 49 meter langt og 11 meter bredt. Sidste gang Poul Løwenørn gæstede fæstningsbyen var det i solskin, en her til morgen stod det anderledes smukt.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Jeg spottede det, da det havde tændt sine store projektører. Jeg måtte straks bringe bilen til standsning og komme frem med kameraet.

Et par sømand står på dækket og jeg kan se, at de følger min iver i at fotografere, kort tid efter hører jeg et råb og går mod skibet.

Poul Løwenørn
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

“Skal du ikke have billeder af os?” råber en sømand. “Jo da”, svarer jeg og går hen mod skibet. Da jeg først kommer tættere på går det op for mig, at det nærmere er en smalltalk, de ønsker end en regulær modelfotografering. To sømænd har stillet sig helt hen til kanten af skibet, jeg selv til kanten af Esplanaden. Det mider faktisk om snakken over hækken i et parcelhuskvarter.

Efter de obligatoriske spørgsmål om, hvor jeg var fra, begynder de at fortælle om deres arbejde i Lillebælt. “Vi er ude at kontrollere om det hele er, som det skal være, vi har lige skiftet denne her nede bag ved Den Gamle Lillebæltsbro”, siger den ene sømand om et halvstort sømærke, der ligger på dækket.

Poul Løwenørn
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Efter lidt småjusteringer på motoren går turen videre mod Aarhusbugten, hvor der også skal tilses nogle sømærker, inden turen går mod øerne omkring. Jeg ønsker besætningen fra Søfartsstyrelsen god vind, inden de sejler ud i bæltet med kursen sat nord på.

Poul Løwenørn
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Poul Løwenørn

Skibet er opkaldt efter den nu afdøde søofficer Poul de Løvenørn, som har en lang række spændende sejladser i rygsækken. Blandt andet på en sejlads mod Middelhavet i 1770. Under en voldsom storm i Nordsøen mistede Løvenørns skib alle tre master og måtte vende tilbage. Senere foretoges togtet med en anden fregat. Poul de Løvenørn var derefter i flere år ikke til søs. Han studerede i den tid hjemme og arbejdede navnligt med astronomi og navigation. Det var specielt hans virke med navigationen, som er grunden til at skibet i dag bærer hans navn og minde. I 1809 blev han blandt andet Ridder af Dannebrog, han er ligeledes begravet på Assistentens Kirkegård på Nørrebro, som mange andre store danskere.

Dagens tur på havnen er slut – og igen en god oplevelse.

www.fhk.dk