Generationer af fredericianere kender ham fra deres studietid på ungdomsuddanelsen og han er still going strong. I al stilfærdighed havde Poul Erik Madsen den 1. oktober 30 års jubilæum som eleverne markerede ved at klæde sig i rødt og hvidt.

Det var først da rektoren ankom til Fredericia Gymnasium den 1. oktober 2020, at det gik op for ham noget var en anelse anderledes denne dag. Flaget var nemlig hejst, og det var personalet, som ville markere et unikt jubilæum: For 30 år siden begyndte Poul Erik Madsen som rektor på gymnasiet. Gennem 3 årtier har han ledet en af byens kulturelle og faglige fyrtårne gennem en udvikling, hvor der i dag er næsten dobbelt så mange elever, som der var i begyndelsen af hans tid som rektor.

»Det faglige har altid været kernegrundlaget for den gymnasielle uddannelse. Men det er for mange unge også en dannelsesrejse, med nogle af de vigtigste år i deres liv. På den måde er det nok ikke anderledes, end dengang jeg selv gik i gymnasiet«, siger Poul Erik Madsen.

Men han tænkte ikke lige over, at der faktisk er gået 30 år. Hverdagen er fuld af opgaver. Vi bad ham alligevel om at sætte nogle ord på de tre årtier.

På en måde synes rektoren at skolen ligner sig selv, men samtidig har der også været store forandringer. Poul Erik Madsen er meget bevidst om, at det er ungdommens tid, når man går på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse. Når han skal opstille forskelle fra dengang til nu, er han meget nuanceret og reflekterende.

»Der er ingen tvivl om at kravene til de unge er øget meget i tidens løb. Kompleksiteten er blevet meget stor. Det betyder også at nogle af de krav, der stilles i gymnasiet i dag, er større end før i tiden. Samtidig er der også en forventning om at man kan træffe nogle valg om fremtiden meget tidligt i sit liv. Der ser vi jo også helt nede i Folkeskolen nu. Og min oplevelse er, at der ikke er noget der tyder på, at de unge har helt let ved det«, slår rektoren fast.

Helt konkret mener han, at der i dag gøres meget ud af det studieforberedende. Gymnasiet er især egnet til at forberede eleverne på en videregående uddannelse og det almene:

»Men måske er den klassiske faglighed ikke helt så stærk i dag. Nu skal man gå op i meta perspektiver«.

Generation efter generation på Fredericia Gymnasium (Foto: AVISEN)

Der er næppe tvivl om at Poul Erik Madsen ved en masse om uddannelse, ungdom og samfundet. Mødet med utallige unge gennem de sidste 30 år har formet hans liv, og han har lagt meget tid og energi ind i opgaven. Da han begyndte i oktober 1990 som rektor på Fredericia Gymnaisum, var han en af de yngeste i landet. Man skulle måske tro at det ville have været en særlig byrde eller forhindring for ham, specielt hvis der var ældre lærerkapaciteter på stedet, der kunne til at se anderledes på hverdagen eller unge rektorer. Men sådan oplevede hovedpersonen i denne historie det slet ikke:

»Altså. Der var en meget stor beredvillighed til at imødekomme, at der kom en ny person ind. På den måde synes jeg det var en meget overskuelig opgave. Den åbenhed jeg mødte var enorm stor og utrolig positiv. Så jeg fik medvind på cykelstien. Der var plads til andre holdninger, og den fælles identitet var gymnasiet og det vi sammen kunne udrette her på stedet. Her tæller jeg også de unge med. Jo, jeg var da en af de yngste i lærerkollegiet, og ja, jeg var relativ ung. Men jeg kom til en veldreven skole. Der var et behov for at sætte en ny dagsorden og pædagogik, og det fik vi allesammen gjort på en god måde«.

I 1990 var der godt 500 elever på skolen. For nylig var Fredericia Gymnasium lige oppe på 1000 elever. Så opgaven er blevet næsten fordoblet i Poul Erik Madsens tid. Igennem de 30 år hvor Poul Erik Madsen har været rektor for Fredericia Gymnasium, er der kommet mange elever gennem uddannelsen. Op mod halvdelen af Fredericias unge i en årgang. Det er også en opgave, der har vejet tungt for rektoren, og som han stadig tager meget alvorlig.

»Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe forpligtigelse. Man har de unge mennesker gående i tre af de vigtigste år i deres liv. Og der sker så meget for dem på det her tidspunkt. Vi skal sikre at de kommer godt videre. At de får faglighed, men også at de bliver livsduelige og robuste unge. Det er helt afgørende for hver eneste generation, at vi skaber de her stærke unge. Det er ryggraden i vores samfund. En ungdomsuddannelse betyder meget. I den alder fra 15 til 19 år sker der så utrolig meget for en ung. Det er en sårbar periode. Og hvis vi får dem igennem, så har jeg troen på at de er godt kørende«, siger Poul Erik Madsen.

Et kulturelt fyrtårn i Fredericia hvor årgang efter årgang har haft deres gang med Poul Erik Madsen som rektor for Fredericia Gymnasium (Foto: AVISEN)

På spørgsmålet om hvorvidt forældrene har forandret sig eller er blevet mere krævende end for 30 år siden, afviser han:

»Der er måske nogen i Folkeskolen, der oplever det. Men vi gør ikke. Vi er jo netop overgangen til selvstændighed. Det betyder også at de unge tager beslutninger og inddrages. Det er klart, at hvis en ung begynder at vælte, så får det stor opmærksomhed. Vi vil gerne være der for dem. Men generelt synes jeg ikke at forældre er mere synlige end dengang jeg begyndte«, svarer han.

Til gengæld har han bemærket en forandring i Fredericia de sidste 10 år. Han mener der er skabt fremdrift, nye initiativer og en vilje til forandring og nytænkning. På gymnasiet ser man også stedet som en del af Fredericias kulturelle fyrtårne. Man er også på den måde selv kulturel og deltagende i samfundet omkring sig, hvor Fredericia Gymnasium markerer sig og rummer nuancerne, perspektiverne og iderigdommen.

»Vi vil gerne tale byen op. Der er noget at hente her for ungdommen og os allesammen. Vi kan noget. Og jeg synes vi er en kulturinstitution i byen. Det må vi godt være stolte over. Jeg mener også at fagligheden hos vores lærerstab er høj. Alle er universitetsuddannede, og de kan deres ting. Det kan vi godt være bekendt og det må vi godt være tilfredse med«, supplerer rektoren.

På det pædagogiske område er der dog sket en forandring, og den er han også ramt af. Han har ikke selv undervist i mange år, men for nylig var han alligevel ude som vikar for første gang i 10 år. Eleverne var glade og tog det pænt, men han fik også et par specielle kommentarer med på vejen. En af dem var:

»Rektor, du holder altså længere oplæg end de andre lærere!«

I dag skal der bruges andre værktøjer for at nå resultaterne, mener han. Der har været en pædagoisk udvikling, og den tror Poul Erik Madsen man skal følge med i:

»Jeg kommer jo fra en anden tradition. Det gik da at være vikar! Men det var faktisk sjovt, at høre elevernes bemærkninger til min undervisning. For så bliver jeg bekræftet i, at vi har fulgt med tiden. Vi skal jo tilpasse os samfundet og udviklingen generelt. Det er naturligvis et lille eksempel på at man i dag skal bruge andre værktøjer, end dengang jeg startede. Men det er meget sigende for udfordringen med at drive et gymnasium, hvor generation efter generation skal føle sig hjemme og blive sendt godt afsted igen, når de tre år er omme«.

Farvel til en årgang efter 3 år på Fredericia Gymnasium (Foto: AVISEN)

Det er også udviklingen i fremtiden, som Poul Erik Madsen med hans årtiers lange erfaringer ser analytisk på. Der har været mange politiske pakker undervejs, når man har ønsket at skabe de rette medarbejdere til arbejdsmarkedet eller villet noget med uddannelsessystemet. Allerede på den korte bane tror Poul Erik Madsen på at der kommer nogle spændende og udfordrende udspil.

»Samlet set fungerer systemet omkring ungdomsuddannelserne ikke optimalt i dag. Det siger jeg i forhold til et stort frafald på nogle af uddannelserne. Samtidig er der nogle erhvervsområder, hvor man har vanskeligt ved at rekruttere de rigtige medarbejdere til bestemte jobfunktioner. Derfor tror jeg på at politikerne vil begynde at kigge på struktur. Nu har de jo prøvet med forskellige andre pakker, så jeg tænker de vil sætte ind på en anden måde nu«, uddyber han.

Men lige nu er dagen gået stilfærdigt. I en del uger har Poul Erik Madsen og vice-rektor Peter Knudsen haft den mest usædvanlige periode de skulle gennemleve på Fredericia Gymnasium. Krisehåndtering. Presse. Smittehåndtering. Man landede på forsiderne rundt omkring i landet, da coronavirusset også gjorde sit indtog på gymnasiet. Selvom der har været brugt meget tid på forberedelse inden genåbningen af samfundet, så var det en stor ilddåb, man nu befandt sig i. Men det lykkedes Fredericia Gymnasium at følge med, og andre gymnasier har haft kontaktet ledelsen for at høre om erfaringerne.

»Vi har siden krisens begyndelse været nød til at finde på løsninger, og det har vi gjort«, siger han.

Det er dog eleverne, som Poul Erik Madsen hellere vil tale om. For han synes ikke det er hårdt for ledelsen at arbejde på at løse problemerne der kommer på grund af den globale pandemi. Derimod synes han det er svært for de unge. Det gælder også de mange, der ikke fik en normal afslutning på deres gymnasieuddannelse i år på grund af coronaepidemien:

»Jeg synes det har været svært for eleverne. Det var – og det er – hårdt for unge mennesker, når man ikke må gøre det, som man plejer«.

På Fredericia Gymnasium plejer man at sige rektor og Poul Erik Madsen som om det er det samme. Nok mest rektor. Efter 30 år på jobbet er han selv blevet en institution i Fredericia, selvom han næppe vil tale om det. Hvert år uddeler han diplomer til de mange elever, der skal forlade skolen. I diplomerne kan man se den indsats og de resultater, som eleverne og lærerne har kæmpet for i de tre år, eleverne selv var en del af Fredericia Gymnasium.

Men nu skal han løse dagens opgaver. Der er meget at se til.

»Tak for interviewet«, slutter vi af med at sige. ■

Stort tillykke til rektor Poul Erik Madsen med de 30 år på Fredericia Gymnasium.

Redaktionen.

0 0 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer