Som følge af den nye politiske aftale om fremtidens post afskaffes A-breve pr. 1. juli 2016. Til gengæld lancerer Post Danmark samme dato et Quickbrev, der gør det muligt at få breve frem fra dag til dag.

– Borgere og virksomheder vil fortsat kunne sende breve fra dag til dag. I dag kan de fleste breve sagtens være nogle dage undervejs, men hvis det er afgøren-de at få brevet frem dagen efter, så kan man benytte det nye Quickbrev, siger Henning Christensen, administrerende direktør i Post Danmark.

De nye Quickbreve skal sendes fra landets ca. 1.100 posthuse, og der vil blive lanceret et særligt frankeringsmærke til dem. Prisen for Quickbrevet bliver 27 kr.

– Da de nye Quickbreve ligger udenfor befordringspligten, bliver de pålagt moms, og derfor kan almindelige frimærker ikke benyttes til Quickbreve. Men vi laver et nyt frankeringsmærke, ligesom man kan benytte Mobilporto, siger Hen-ning Christensen.

Slut med B på brevene 

De nye ændringer betyder, at man ikke længere skal skrive ”B” på de breve, der sendes prisbilligt. Disse er for fremtiden de almindelige breve og har samme pris som hidtil, således at det almindelige brev i en postkasse koster 8 kr.

– Et brev er mere end nogensinde før noget ganske særligt. Danskerne har i høj grad vænnet sig til at sende som B-breve, og fremover slipper man for at påføre brevet et ”B”, siger Henning Christensen.

Brevene bliver omdelt to gange om ugen, og danske husstande vil således frem-over opleve, at der typisk kommer almindelige breve tirsdag/onsdag samt fre-dag, mens pakker, Quickbreve og andre hurtige produkter omdeles seks dage om ugen; fra mandag til lørdag.

De mere end 7.000 røde postkasser i Danmark vil fremover udelukkende kunne benyttes til almindelige breve, der er nogle dage undervejs.

Quickbrevet introduceres også til Post Danmarks erhvervskunder, der kan trække momsen fra, og som har mulighed for at frankere med fx frankeringsmaskine og PP til andre priser. Samtidig introducerer Post Danmark et nyt 2-dages Erhvervs-brev til de erhvervskunder, som sender større partier breve.