FOA glæder sig over, at regeringen sætter de forskellige fagligheder i centrum i fremtidens sundhedsvæsen, men efterlyser konkrete løsninger.

Der er grundlæggende gode takter i det udspil om ‘Flere hænder og større arbejdsglæde’ som regeringen netop har fremlagt. 

“Det glæder mig, at regeringen anerkender de kompetencer, som social- og sundhedshjælpere og -assistenter har, og det er rigtigt set, når regeringen samtidig forudser, at social- og sundhedsassistenterne i fremtiden skal varetage flere opgaver.” 

“Social og sundhedshjælpere og -assistenter varetager i dag den største del af de borgernære opgaver i kommunerne. Når der flyttes flere opgaver fra sygehusene ud til lokale sundhedshuse og til borgernes egne hjem, sikrer medarbejdernes kompetencer den bedst mulige kvalitet for borgerne og bedre sammenhæng på tværs af sundhedssektoren,” siger formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann. 

Om 10 år bliver der ifølge FOAs fremskrivning behov for over 40.000 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i landets kommuner som følge af den demografiske udvikling og store årgange, som trækker sig fra arbejdsmarkedet. 

Torben Hollmann savner, at løsningsforslagene fra Finansloven, som skulle imødekomme den akutte mangel på personale i kommunerne, med det nye udspil bliver omsat til mere håndgribelige, finansierede tiltag. 

“Regeringen præsenterer udover de meget positive mål om flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter  i fremtiden ikke noget grundlæggende nyt, som kan være med til at sikre, at flere optages på landets social- og sundhedsuddannelser. Jeg havde gerne set, at nogle af de seks milliarder kroner, som blev præsenteret i det samlede sundhedsreformsudspil, blev øremærket til at øge rekrutteringen,” 

“Og igen lægger regeringen op til en ambitiøs praktikpladsaftale mellem KL og regeringen – en aftale som er altafgørende for om vi kan løse udfordringen med at få flere til at uddanne sig inden for faget. Men forhandlingerne, som skal sikre et større optag på uddannelserne, er lige nu gået i stå. Hvis man gerne vil gøre aftalen ambitiøs, bliver der nødt til at følge penge med,” siger Torben Hollmann.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere