Fredericias folkeskoler er inde i en positiv udvikling. Det viser en ny læringsrapportfra Aalborg Universitet, der følger med iog bidrager til udviklingen af læringsmiljøet i 13 kommuner

Fra 2013 til 2015 er der sket en fremgang i den sociale trivsel på folkeskolerne i Fredericia. Nogle matrikler har haft større fremgang end andre, men ingen er gået tilbage.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport, som forskergruppen bag ‘Program for Læringsledelse’ står bag.

Bedre samarbejde
Rapporten viser også, at relationen mellem lærer og elev er blevet bedre fra 2013 til 2015.Derudover er lærernes vurdering af samarbejdet om undervisningen bedre end i flere af de 12 andre kommuner, som også deltager i ‘Program for Læringsledelse’.

“Det er rigtig positivt, at der på en række vigtige parametre, som har betydning for elevernes læring, kan dokumenteres en positiv udvikling. Det fortæller os også noget om, at både børn og ansatte på skolerne har fundet hinanden efter skolestrukturændringerne tilbage i august 2013”, siger Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

“Et område, hvor vi øver os i at gøre det bedre, er det pædagogiske samspil om eleverne. Pædagogerne og lærerne skal jo i den nyeskolereform arbejde meget tættere sammen om eleverne. Sammenlignet med de øvrige 12 kommuner ligger Fredericia under gennemsnittet på dette område. Derfor skal opbygningen af en stærkere samarbejdskultur prioriteres ude på skolerne i hele 2016. Det gavner nemlig vores børn og unges trivsel og læring”, siger udvalgsformand Ole Steen Hansen.

I 2015 er de skolefaglige præstationer 0.-9. klasse (dansk, matematik og naturfag) samlet set på niveau med 2013.

Program for Læringsledelse
Fredericia kommune er gået sammen med tolv andre kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) om at udvikle et program for skoleudvikling.

Deltagerne i programmet får adgang til forskningsbaseret viden, som kan bruges til at træffe pædagogiske valg i den daglige praksis, skole-hjem samarbejde og teamarbejde.

“Gennem programmet har vi fået nogle værktøjer, som giver os de bedste forudsætninger for at udvikle folkeskolen.Skolerne får bedre mulighed for at målrette indsatserne tidligere, så vi hurtigere opnår en positiv udvikling af skolerne læringsmiljøer”, siger udvalgsformanden og fortsætter:

“Ledelsen på skolerne har virkelig arbejdet grundigt med skolens data, og jeg er overbevist om, at vi i de kommende år vil se en markant dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel i Fredericias folkeskoler.”

Fakta

• Fredericia kommune er med i et partnerskab, der består af 12 andre kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

• Partnerskabet har i fællesskab udviklet skoleudviklingsprogrammet “Program for læringsledelse – Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”.

• Partnerskabet bag programmet repræsenterer med de 13 deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelser), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark.

• De tretten kommuner er: Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland.

• Fredericia er den af de tretten kommuner, der har laveste socio-økonomiske indeks.

• Næste gang forskerne på Aalborg Universitet vil spørge elever, ansatte og forældre om skolernes læringsmiljø er i efteråret 2017.

• Programmet støttes af A. P. Møller Fonden med 21 mio. kr.

Her finder du: “Læringsrapport 2015 Fredericia kommune”, LSP 2016: www.pædagogisk.dk