Hvis der er noget danskere kan ty til fælles modstand imod, så er det SKAT. Den danske institution, der har til opgave at kradse penge sammen til vores fælles kasse. Men hvordan går det egentlig med SKAT? Det har Fredericia AVISEN sat sig for at undersøge.

Folk er ikke sure på SKAT på grund af skatteprocenten – det lader vi være op til politikerne at være. Nej, folk er sure på SKAT på grund af bureaukrati og langsommelige processer.

Vi har alle hørt om, hvordan der mangler 12,3 milliarder kroner – ja MILLIARDER kroner, som ingen rigtig ved hvor er forsvundet hen. Den udskældte danske institution rummer en lang række kedelige sager, hvor langsomme processer og forkerte beslutninger er mundet ud i tab for skatteborgernes penge. Men er der ikke noget positivt at fortælle om vores alles SKAT?

IT-system

Tilbage i 2005 valgte man at SKAT skulle have et nyt IT-system. Et system, der skulle stå for inddrivelsen af skattekroner til statskassen.

Det lød som en fantastisk idé dengang – og det var det sikkert også. Man havde bare lige et enkelt problem med det såkaldte EFI-system: Det virkede ikke.

Først blev EFI forsinket, dernæst blev det forsinket, og så lige en forsinkelse mere. Efter to år – i 2007 – valgte man, at give EFI-systemet to år yderligere til at blive færdigt. Alt imens systemet blev færdiggjort løb den gæld som systemet skulle inddrive kun større. I 2009, hvor systemet stadig ikke virkede, viste tallene at man manglede at hente 67 milliarder hjem. Det er jo umiddelbart ikke så godt at mange et så stort beløb.

Efter 8 år, og ja det var otte år, tog man i 2013 EFI i brug. Her manglede man intet mindre end 86,8 milliarder. Det er alligevel en stor slat penge.

I 2015 kom det tidspunkt mange gik og ventede på: Karsten Lauritzen (daværende skatteminister) lukkede det udskældte system ned. Det gav “kun” en regning på 475 millioner kroner. Et beløb der ikke synes af noget, når man kan smide 12 milliarder væk.

Skatteminister, Karsten Lauritzen.
Ejendomme

Så var der også lige et par sager, hvor SKAT havde ageret forkert i forhold til inddrivelse af skat på ejendomme.

Den første sag kom i 2013, hvor Rigsrevisionen konkluderede, at man havde opkrævet 1,2 milliarder for meget fra boligejere i Danmark. Dem måtte man betale tilbage.

Der var også en sag i 2013 hvor det kom frem, at de gode folk i SKAT havde fejlberegnet værdierne på en hel række ejendomme, så de overhovedet ikke stemte overens med handelspriserne på ejendommene. Man valgte derfor at suspendere det system, der bruges til ejendomsvurderinger.

Foto: Din Geo
Men hvor skal vi hen?

Det hele kan ikke kun være skandaler og andre kedelige sager. SKAT fungerer godt på mange punkter, men det er bare ikke dem man hører om. Derfor er det svært for SKAT at slippe af med det dårlige ry de har fået i befolkningen.

Men de kære politikere har en plan: SKAT skal gå fra at være én styrelse til at være syv styrelser. Så alle de forskellige specialer SKAT tidligere har varetaget, bliver nu varetaget af hver deres styrelse.

De første onde tunger kom med kommentarer om, at hvis én skattestyrelse kan smide flere milliarder væk – hvor meget kan hele syv styrelser så smide væk?

Det er dog ikke en tanke jeg tror bliver et problem. Jovist kommer der til at være startvanskeligheder – det kan ikke undgås, når man opretter syv helt nye styrelser.

De nye styrelser er meget specialiserede på deres specifikke område, hvilket jeg tror på vil give en bedre sagsbehandling i sagerne. Jeg tror dog også, at man vil miste nogle af de synergieffekter der er, når man sidder mange eksperter sammen. Man øger afstanden mellem de forskellige dele af SKAT, men om det får en effekt vides ikke.

Hvad laver de nye styrelser?

Hvad er de nye styrelsers arbejdsopgaver egentlig? Vi giver dig her en kort gennemgang:

Skattestyrelsen

En af de nye styrelser er skattestyrelsen. De har til formål at indkræve skatter, moms og afgifter. Det er altså dem der videre skal drive den del af SKAT, som alle danskerne bliver berørt af. Den nye styrelse kommer til at bestå af omkring 3.500 ansatte.

Gældsstyrelsen

En styrelse de færreste ønsker kontakt med, men ønsker der ikke nødvendigvis bliver indfriet. Der er en stor del af danskerne der har gæld til det offentlige, og som det ligger i navnet, er formålet med Gældsstyrelsen at opkræve gæld. Et interessant punkt i Gældsstyrelsen er, at de også har til formål at lette opkrævningsprocessen. Første skridt herpå, EFI systemet, virkede ikke, så nu forsøger man andre veje. Eksempelvis vil man arbejde på en forenkling af lovgivningen, så det bliver lettere for sagsbehandlerne at opkræve korrekt gæld. Omkring 1.500 bliver ansat i denne styrelse.

Administrations og servicestyrelsen

En af de mindste styrelser med den nye skattestruktur. Styrelsen har det simple formål, at sikre en god drift af de mange styrelser. De står for bogføring, HR, bygninger, ja alt hvad man kan komme på af baggrundsting for en styrelse. Styrelsen vil få omkring 350 ansatte.

Toldstyrelsen

Told er noget en masse danskere kender. Før EU for alvor blev implementeret, spillede Told en stor rolle. Efter EU spiller det en markant mindre rolle, men der er stadig behov for Told. De skal sikre korrekt import og eksport af varer til lande uden for EU, men de skal også stå for implementeringen af nye EU regler. Omkring 650 medarbejdere vil blive ansat i Toldstyrelsen.

Motorstyrelsen

Det giver sig selv, at det omhandler noget med motorer. Formålet med denne styrelse er, at sikre en korrekt værdiprisfastsættelse af motorkøretøjer, så den rigtige registreringsafgift bliver opkrævet. De får også til formål at kontrollere den stigende mængde leasingselskaber, og sikre at alt går efter bogen her. Styrelsen vil få ca. 300 ansatte.

Vurderingsstyrelsen

Ovenfor her er det beskrevet, hvordan man i SKAT har haft store problemer med ejendomsvurderinger. Det problem vil man med denne styrelse kommer ud over. Formålet er nemlig at sikre en korrekt vurdering, så man kan undgå endnu en skandale. Omkring 650 vil blive ansat i styrelsen.

Udviklings- og forenklingsstyrelsen

De fleste vil nok tænke ‘ååh nej’, endnu en EFI-sag. For ja, formålet med denne styrelse er, at forenkle måden man opkræver skat, indberetter skat og en lettere kontrol. Hvorvidt det vil lykkes dem ved ingen, men man kan kun frygte for endnu en EFI-sag. Omkring 1.100 mennesker vil blive ansat i denne styrelse.

Læs mere om styrelserne her.