Når uret slår midnat den 1. januar, er det skiftedag i byrådene landet over. For dem der fortsætter en periode mere, betyder det nye kollegaer og måske nye opgaver. For de nyvalgte i Fredericia betyder det starten på 4 år med indflydelse på byens udvikling, og et ansvar for 3,3 milliarder skattekroner.

Det betyder samtidig også et farvel til en byrådsperiode hvor Socialdemokraterne atter satte sig for bordenden i Fredericia Kommune, hvor de sidste dele af finanskrisen blev skrevet i historiebøgerne, og et farvel til perioden hvor Kanalbyen begyndte at skyde i luften.

Automatpiloten går i gang

For de nyvalgte begynder en lang periode med oplæring. Hvad kan man? Hvad må man? Hvad bruger vi 3,3 milliarder på? Det lyder næsten som en umenneskelig opgave, at lære alt det i den sparsomme tid en provinspolitiker har til rådighed ved siden af fuldtidsjobbet, men ikke desto mindre er det den bundne opgave, hvis de skal opbygge vidensballast nok til, at kunne nytænke og udvikle efter deres politiske overbevisninger.

Det ekstra arbejde der ligger på de nyvalgte i starten, efterlader samtidig et hulrum der midlertidigt skal udfyldes. Her har gengangerne selvfølgelig en stor hjemmebane fordel, der giver mulighed for ekstra indflydelse i en periode.
For de udvalg der er besat af nyvalgte, vil forvaltningen helt naturligt overtage. Ikke fordi de ønsker at køre politikerne ud på et sidespor, men fordi vores system er skruet sådan sammen. Kommunens største arbejdsplads skal køre videre.

Med andre ord: kommunen fortsætter på automatpilot.

De nyvalgte udvalgsformænds opgaver

Selvom de nyvalgte udvalgsformænd Susanne Bjerregaard og Peder Tind skal finde sig til rette i det politiske system, er der stadig et par store politiske opgaver de skal tage fat på allerede fra årets begyndelse.

Peder Tind overtager et Social og Arbejdsmarkedsudvalg der har flere store poster på årets budgetforlig. 8 millioner er afsat til bedre service og arbejdsklima på jobcenteret, men hvordan det skal ske, er åbent endnu.
Tind har i valgkampen vist sin interesse for området. Spørgsmålet er, om han kan finde en linje, der både stiller det Socialdemokratiske flertal, Venstre-baglandet og borgerne han har snakket med under valgkampen tilfredse. De 8 millioner kan hjælpe til en god start, men det er der også behov for, for formandsposten har ikke givet genvalg de sidste 20 år.

Susanne Bjerregaard Mørck og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal have lagt en plan for udbygning af et af de eksisterende plejehjem med 10 plejeboliger, så det øgede behov kan dækkes. Den opgave bliver med forvaltningens hjælp nogenlunde ligetil. Med et endnu større behov for plejeboliger indenfor overskuelig fremtid, skal Susanne og udvalget dog finde en løsning, der også om fire år bliver set som økonomisk fornuftig.

Teknologi-kæmpen kommer – måske

Det nye år byder måske også på en velkomst til en virksomhed i den helt store skala. Google har som bekendt købt et stort område i Taulov, men modsat Facebook og Apple’s opkøb i Odense, Viborg og Aabenraa, har Google endnu ikke tonet rent flag, om de ønsker at udnytte pladsen, og i så fald hvornår.
Det indledende arbejde med elforsyningen er allerede langt, og man kan håbe det betyder første spadestik er nært.

Hvis/når Google etablerer sig i Fredericia, vil det betyde masser af muligheder og opgaver for flere af de politiske udvalg.

Pernelle Jensen og Uddannelsesudvalget kan forsøge at tiltrække nye uddannelser indenfor IT-området. Steen Wrist og By- og Planudvalget kan arbejde for at konvertere nogle af de nye jobs til skatteborgere bosiddende i Fredericia, og ikke mindst forsøge at tiltrække følgevirksomheder på nabogrunden til Google.

2018 bliver året hvor det nye Byråd skal finde sig til rette. Afslutte gamle politiske beslutninger og søsætte en ny linje. Og så skal Byrådet arbejde for at få del i den vækst Danmark generelt oplever. Uanset hvem du stemte på i November, kan du være helt sikker på, at alle 21 byrådsmedlemmer vil arbejde for det de tror er bedst for Fredericia.

Godt nytår

Nicolaj Wyke, Politisk kommentator på Fredericia Avisen.